Zoetermeer experimenteert met bewonersschouw

De gemeente Zoetermeer start in de wijk Buytenwegh De Leyens een proef met een zogenoemde bewonersschouw. Bewoners kunnen via een speciale app het onderhoud in de wijk beoordelen.

Via hun smartphone kunnen bewoners aangeven of het groen of de bestrating in hun wijk goed wordt bijgehouden. Op 17 september is een speciale avond over het schouwen met de app.

Kwaliteit
Via de bewonersschouw moet duidelijk worden hoe het is gesteld met de kwaliteit van het beheer van de openbare ruimte.

“Een goed onderhouden gebied is prettig om in te wonen en dat willen we samen met bewoners bereiken”, aldus wethouder Patrick van Domburg. “Ook kijken we samen of aan het afgesproken kwaliteitsniveau wordt voldaan.”

Totaalbeeld
De gemeente wil in vier jaar een totaalbeeld krijgen van de kwaliteit van onderhoud van de openbare ruimte. Op de wijkwebsite en bij de wijkpost is te zien welke gebieden dit jaar worden beoordeeld.

Als de kwaliteit van het onderhoud niet aan de vastgestelde norm voldoet, kan de gemeente het beheer hierop aanpassen.