Zuid-Holland investeert 167 miljoen euro in groen

De provincie Zuid-Holland investeert de komende jaren ruim 167 miljoen euro in een groene leefomgeving. Gedeputeerde Staten hebben het jaarlijkse Uitvoeringsprogramma Groen goedgekeurd, waarin de groenplannen beschreven staan.

Zuid-Holland koppelt in haar projecten nadrukkelijk natuur, recreatie en landbouw aan elkaar. De provincie werkt samen met vrijwilligersorganisaties, die inwoners en bedrijven actief betrekken bij het groen in hun omgeving.

Zo steunt de provincie in 2014 het project ‘Groen Doet Goed’, dat stadskinderen en hun ouders stimuleert om meer gebruik te maken van het groen in de eigen omgeving.

Nieuwe natuur
De provincie investeert in de Ecologische Hoofdstructuur en in verbindingszones tussen natuurgebieden, die ervoor zorgen dat dieren en planten een groter leefgebied hebben. Bestaande natuurgebieden worden aantrekkelijker gemaakt voor recreanten.