Zuid-Holland stelt €25 miljoen beschikbaar voor groen

  Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland stellen vanaf 2017 ruim €25 miljoen beschikbaar aan lokale en regionale partners als bijdrage voor hun meerjarenprogramma’s groen. Gemeenten, waterschappen, natuur- en vrijwilligersorganisaties leggen gezamenlijk bijna €92 miljoen op tafel. Dat is vastgelegd in de Meerjarenprogrammering Groen 2016-2019.

  Het provinciebestuur is ervan overtuigd dat participatie van gebruikers en belanghebbenden essentieel is voor het behoud en de verbetering van de leefomgeving.
  Sinds 2014 zijn om die reden de gemeenten, waterschappen en andere overheden per regio verenigd in ‘landschapstafels’, waaraan zij samen plannen maken voor het vergroenen van de provincie.

  Langere periodeIn toenemende mate sluiten zich daarbij ook bedrijven en maatschappelijke organisaties aan. Waar voorheen al wel plannen voor natuur, groen en recreatie voor het komende jaar per deelgebied werden gemaakt, is het nu nieuw dat de groene gebiedsontwikkeling voor een grotere regio en een langere periode geprogrammeerd is door meer partijen.

  Eind 2016 telt Zuid-Holland 14 landschapstafels. Deze landschapstafels hebben allemaal een visie op groen en recreatie en concrete plannen voor de komende jaren.

  Bron: Tuin en Landschap