RUB-middelen toe aan hun laatste fase

Middelen die vallen onder de Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen (RUB) waarvoor een toelating is aangevraagd, blijven toegestaan zolang de toelatingsprocedure loopt. Alle overige middelen krijgen een opgebruiktermijn tot 30 juni 2019 en een aflevertermijn tot 30 juni 2018.

RUB-middelen zijn in het verleden ongevaarlijke geachte, meestal natuurlijke middelen die uitgezonderd zijn van reguliere toelatingseisen. Al jaren zijn geen nieuwe RUB-middelen erkend, bestaande middelen zijn tot dusver gedoogd.

De intrekking van RUB-middelen door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) leidde in februari 2012 nog tot veel ophef. Met name omdat er nog veel onduidelijkheden bestonden over de status van deze middelen daarna.

Duidelijkheid

Inmiddels heeft de Europese Commissie duidelijkheid verschaft over de criteria voor laag-risicostoffen, waardoor het onderscheid tussen laag-risicostoffen en basisstoffen duidelijk is. Er zijn inmiddels 12 goedgekeurde basisstoffen in de Europese Unie en zes toegelaten laag-risicomiddelen in Nederland. Dit aantal zal de komende tijd toenemen.

Voor de staatssecretarissen Van Dam (EZ) en Dijksma (IenM) reden om intrekken van RUB-middelen weer in gang te zetten. Het Ctgb zal uiterlijk begin april 2018 een besluit publiceren met producten die de status RUB-toelating behouden gedurende de looptijd van de toelatingsprocedure.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties