Vers van de pers

’Heffing even hoog als kosten milieucertificatie’

De Ledenraad van Royal FloraHolland vindt dat als telers de verplichting van milieuregistratie en -certificatie niet nakomen na meerdere waarschuwingen heffingen  kunnen worden opgelegd....