15% investeringen in agrarische sector is duurzaam

De verwachting is dat het percentage duurzame investeringen van de totale investeringen in agrarische productiemiddelen in 2019 zal uitkomen op ongeveer 15%. Dit percentage is fors lager dan de vermelde streefwaarde van 30% in de Rijksbegroting van 2019 en het definitieve percentage voor 2017 van 25%.

De afname, welke voor een belangrijk deel al in 2018 in gang werd gezet, komt voornamelijk voor rekening van de glastuinbouw vanwege scherpe voorwaarden ten aanzien van CO2-emissie waardoor veel tuinders hebben afgezien van investeringen via MIA/Vamil. Daarnaast financieren door enkele goede jaren in de glastuinbouw de goed lopende bedrijven vaker zelf investeringen zonder gebruik te maken van stimulerende duurzame regelingen.

Op 29 mei is het Programma Aanpak Stikstof buiten werking gesteld door de Raad van State, waardoor veel vergunningen worden aangehouden vanwege de stikstofuitstoot die niet meer achteraf mag worden gecompenseerd. Onduidelijk is hoe lang die situatie gaat duren, maar voor 2019 zal dit een negatieve invloed op de investeringen in de land- en tuinbouw hebben.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties