Vakblad voor de Bloemisterij Energie 50PLUS stelt Kamervragen over lekkages bij geothermie

50PLUS stelt Kamervragen over lekkages bij geothermie

0

De Tweede Kamerleden Corrie van Brenk en Simon Geleijnse (beiden 50PLUS) hebben minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) schriftelijke Kamervragen gesteld over het risico dat bij de winning van aardwarmte schadelijke lekkages optreden. Aanleiding voor de vragen is een publicatie van dagblad Trouw eerder deze week waarin
Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) strengere regels eisen rond geothermie aankondigde.

De Kamerleden van 50PLUS willen van de bewindslieden weten hoe zij aankijken tegen het feit dat de geothermiesector weliswaar veel plannen heeft klaarliggen voor aardwarmtewinning, maar dat de huidige winningsmethoden nog veel kinderziekten kennen. De partij maakt zich zorgen over het bericht dat momenteel bij alle boorinstallaties die nu in Nederland in werking zijn, lekkages dreigen en dat er om die reden tot dusver drie installaties daadwerkelijk stil liggen. De parlementariërs willen onder meer weten wat de ministers daarvan vinden.

Ook vragen zij de ministers of zij in beeld hebben hoe zwaar de vervuiling met licht radioactieve bodemstoffen is en welke invloed lekkages op de kwaliteit van het grondwater hebben.

Corrosie metalen buizen
Afgelopen maandag meldde Trouw dat SodM nog dit jaar met strengere eisten komt voor nieuwe aardwarmteprojecten. Deze moeten voortaan dikke, roestvrije buizen krijgen. „Alle 23 aardwarmteprojecten kampen met serieuze technische problemen”, zei SodM-directeur Theodor Kockelkoren in de krant. „Het nieuwste probleem is corrosie van metalen buizen. Dat klinkt misschien onschuldig, maar ernstige lekkages in de bodem zijn het gevolg.”

Quincy von Bannisseht
Quincy von Bannisseht is redacteur van het Vakblad voor de Bloemisterij. Voor onderwerpen op het gebied van onder meer handelspolitiek, economie, agribusiness, logistiek en marktontwikkelingen draait hij zijn hand niet om.

Reageer op dit artikel

avatar