Agrarisch Keurmerk Flexwonen voor nieuwe seizoen gereed

LTO organisaties, waaronder Glastuinbouw Nederland, hebben met  de vakbonden CNV en FNV het Agrarisch Keurmerk Flexwonen opgezet. Het nieuwe keurmerk is afgestemd op de sector en past ook bij de vaak kortdurende periode waarin mensen gehuisvest worden, veelal seizoenswerk in buitenteelten.

Werkgevers en werknemers in de sector hebben samen afspraken gemaakt over de te stellen eisen aan de huisvesting van arbeidskrachten. Deze zijn door werkgevers en werknemers samen opgenomen in de cao’s Open Teelten en Glastuinbouw. Met het keurmerk wordt invulling gegeven aan de cao’s Open Teelten en Glastuinbouw. De normen bieden bovendien houvast aan gemeenten bij de ontwikkeling van beleid voor huisvesting op het erf.

Accreditatie loopt

Ondernemers mogen na certificering en toekenning van het keurmerk de huisvestingskosten mogelijk weer inhouden op het Wettelijk Minimumloon van de werknemer. Om schijnconstructies tegen de gaan is dit sinds de komst van de Wet Aanpak Schijnconstructies alleen nog mogelijk wanneer de huisvesting gecertificeerd is middels een geaccrediteerd systeem op basis van in de cao opgenomen normen. Een verzoek om inhouding mogelijk te maken ligt bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Naar verwachting worden de eerste bedrijven begin maart 2019 gecertificeerd. Accreditatie neemt over het algemeen ongeveer een jaar in beslag. De partijen achter het keurmerk hebben aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om ingroeitijd gevraagd, zodat gecertificeerde ondernemingen voor die tijd al de kosten van de huisvesting op het WML van de werknemer mogen inhouden in het kader Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS).

Komen en blijven

Voor buitenlandse werknemers wordt de kwaliteit van huisvesting een steeds belangrijker argument om voor te komen en te blijven werken voor ondernemers. De huisvesting moet in orde zijn. „Ondernemers kunnen zich met het Agrarisch Keurmerk Flexwonen onderscheiden in een krappe arbeidsmarkt. Goede en veilige huisvesting op het eigen bedrijf wordt hiermee geborgd. Het keurmerk beschermt de werknemer tegen ondermaatse huisvesting van derden en lange reistijd en geeft gemeenten handvatten voor een duidelijker huisvestingsbeleid,” zegt Wim van den Boomen, portefeuillehouder Goed Werkgeverschap & Economisch Beleid bij LTO Nederland.

Webinar

Wilt u meer weten over het Agrarisch Keurmerk Flexwonen? Op maandag 11 maart 2019 om 14:00 uur organiseert de Werkgeverslijn land- en tuinbouw hier een webinar over. Kijk hier voor meer informatie en het aanmeldformulier.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties