Cafetariaregeling fors uitgekleed door aanpassing wet minimumloon

Per 1 juli 2017 moeten overuren minimaal conform het wettelijk minimumloon worden uitbetaald. Deze aanpassing beperkt de voordelen van de cafetariaregeling enorm, omdat de fiscale uitruil van overuren met de kosten voor huisvesting, reizen en levensonderhoud van buitenlandse seizoenmedewerkers ongunstiger wordt.

Voor Wim van den Boomen, portefeuillehouder Sociale Zaken van LTO Nederland, vervalt daarmee in principe de cafetariaregeling. De uitruil van belaste overuren die tegen minimumloon worden uitbetaald, met de onbelaste verstrekking van de gemaakte extra kosten voor huisvesting, reizen en levensonderhoud van buitenlandse seizoenmedewerkers is immers per 1 juli 2017 niet meer mogelijk. Enkel het loon dat uitbetaald wordt boven het wettelijk minimumloon mag nog wel worden uitgeruild.

En dat terwijl de brancheorganisatie half december 2016 een nieuw akkoord sloot met de Belastingdienst over de cafetariaregeling voor 2017 en 2018 voor haar leden. Niet-leden moesten daarover zelf afspraken maken met de Belastingdienst.

LTO zet zich in voor behoud

„Dit heeft grote gevolgen voor zowel werknemers als werkgevers in de open teelten en glastuinbouw. Wij maken ons daarom sterk voor het behoud van de cafetariaregeling”, meldt Van den Boomen. Op dit moment is LTO Nederland al in gesprek met de Belastingdienst en met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarnaast zal er rondom de verkiezingen ook met leden van de Tweede Kamer worden gesproken.

„Het vervallen van de cafetariaregeling maakt het onaantrekkelijk voor seizoenmedewerkers om in Nederland te komen werken en zet daarmee Nederlandse werkgevers in vergelijking met werkgevers uit bijvoorbeeld België en Duitsland op grote achterstand”, beweert Van den Boomen.

Tientallen miljoenen euro’s

Volgens portefeuillehouder Sociale Zaken verdwijnt een voordeel van omgerekend tientallen miljoenen euro’s voor zowel seizoenmedewerkers als werkgevers. Voor seizoenmedewerkers omdat ze bij overuren minder netto loon overhouden.

Voor de werkgever stijgen de loonkosten, omdat weer meer sociale premies en belastingen moeten worden afgedragen over de gemaakte overuren. Het financiële voordeel van deze regeling kon volgens LTO voor ondernemers oplopen tot 10% van de totale loonkosten.