‘Cao-voorstellen Royal FloraHolland onbespreekbaar’

De vakbonden FNV en CNV vinden de cao-voorstellen van Royal FloraHolland onbespreekbaar. „Wij gaan strijden voor een goede cao zonder versoberingen, maar juist met verbeteringen”, stellen de bonden.

„Het probleem van Royal FloraHolland is niet het probleem van werknemers, maar van de directie, RVC en de ledenraad. De afgelopen 16 maanden heeft de sierteeltsector zeer goed gedraaid en amper last gehad van de coronacrisis. Royal FloraHolland is een coöperatie gedragen door leden, de beste kwekers van Nederland die de afgelopen maanden goud geld hebben verdiend. Nu wil deze directie de cao op de nullijn zetten, maar dat is nog niet genoeg! Zij willen de cao ook nog versoberen, waarbij de kwaliteit van arbeid verder wordt verslechterd en de zeggenschap over arbeidstijden nog verder wordt beperkt. Kortom, de voorstellen van de werkgever zijn voor ons onbespreekbaar.”

Dit schrijven de bonden CNV en FNV aan hun leden in reactie op de voorstellen van Royal FloraHolland. De veiling ziet geen ruimte voor cao-verhogingen en wil de zaterdag toeslagen afschaffen. Bovendien stelt ze voor om de dagspiegel te verruimen naar 5:00 in plaats van 6:00 uur zonder toeslag.  RFH wil de onderhandelingen over een nieuw sociaal plan koppelen aan het cao overleg met als uitgangspunt kosten neutraal.

‘De veiling lijdt verlies’

„De coronacrisis houdt RFH in zijn greep. Mede door de inzet en het harde werken van de collega’s is het gelukt om het tij enigszins te keren. Het verlies is minder groot dan vooraf gedacht. Maar de situatie is nog steeds zeer zorgelijk. De sector is gelukkig goed hersteld. Op dit moment zien we hoge prijzen voor bloemen en planten. Helaas geldt dit niet voor ons. Er is sprake van een substantiële krimp van de hoeveelheid werk, in vergelijking met de situatie voorafgaand aan de coronacrisis. Het lijkt erop dat ongeveer 20% van de werkzaamheden is afgenomen. Het is nog maar de vraag of dit werk weer bij ons terugkomt”, schrijft CHRO Anja de Bree in een voorstellenbrief van RFH.

De veiling lijdt momenteel verlies, stelt Van Bree. „En of we dat in de tweede helft van dit jaar nog goed gaan maken, is onzeker. En ook de situatie rondom corona brengt nog veel onzekerheden met zich mee. We zullen nu het tij nog verder moeten keren. Zodat we beter aansluiten bij de veranderende sierteeltmarkt.”

De bonden gaan op hun beurt voor 5% loonsverhoging met een minimum van 1.500 euro per contractjaar. Ze willen bovendien de uitvoering van het pensioenakkoord, waarin afspraken zijn gemaakt om gezond het pensioen te kunnen halen, waaronder het verlofsparen (in elke levensfase in te zetten). En de mogelijkheid eerder met pensioen te kunnen voor werknemers, die in het verleden te zwaar belast zijn. Ten slotte streven de bonden naar het verbeteren van de spelregels van de arbeidstijden en het vergroten van de zeggenschap over roosters.

Royal FloraHolland en de bonden spraken elkaar op 28 en 30 juni. De bonden halen het net op bij hun leden. Op 15 juli praten de partijen verder.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties