Vers van de pers

Matverwarming maakt fossielvrije potplantenteelt mogelijk

Het gebruik van elektrische matverwarming biedt de mogelijkheid voor de potplanten-teelt om in de toekomst zelfs fossielvrij te kunnen telen. Daarnaast kan er een...