CO2-emissie glastuinbouw in 2016 verder gedaald

De totale CO2-emissie van de glastuinbouw is in 2016 met 0,2 Mton gedaald naar 5,6 Mton. Daarmee ligt de emissie nog 1 Mton boven het nieuwe doel voor 2020 (4,6 Mton). Het oorspronkelijke doel voor 2020 is al gehaald (6,2 Mton). De convenantspartijen hebben het doel dit jaar echter gecorrigeerd naar 4,6 Mton, omdat het areaal is gekrompen en er minder stroom is verkocht.

Met de CO2-reductie loopt de glastuinbouw voor op de landelijke ontwikkeling, blijkt uit de Energiemonitor Glastuinbouw 2016 van Wageningen Economic Research. Vorig jaar lag de emissie 18% onder het niveau van 1990. Voor Nederland in totaal lag de CO2-emissie 9% hoger dan in 1990. Het CO2-doel is vastgelegd is de Meerjarenafspraak Energietransitie Glastuinbouw 2014-2020, die is afgesloten tussen de glastuinbouwsector en de overheid.

Energie-efficiëntie verbeterd
De energie-efficiëntie liet in 2016 een verbetering zien van 1 procentpunt en kwam uit op 41% ten opzichte van basisjaar 1990. De glastuinbouw gebruikte daarmee 59% minder primaire brandstof per eenheid product dan in het basisjaar. De verbetering in 2016 komt door een afname van het brandstofverbruik per m2 met 1% en een toename van de productie per m2 met 0,5%.

Duurzame energie groeit minder hard
Het aandeel duurzame energie groeide in 2016 met 0,6 procentpunt naar 5,5%. Het absolute gebruik steeg met 0,6 PJ naar 5,4 PJ. Het groeitempo nam in 2016 echter af ten opzichte van 2014 en 2015. Dit kwam door technische problemen bij aardwarmteprojecten en door minder nieuwe duurzame energieprojecten.

Vermogen WKK-park krimpt verder
In 2016 produceerde de glastuinbouw zo’n 9 miljard kWh elektriciteit met warmtekrachtkoppeling en dekte daarmee 8% van de nationale consumptie. Het totale vermogen van het warmtekrachtpark van de glastuinbouw was per eind 2016 circa 2.700-2.800 MWe en laat sinds 2012 een daling zien. De daling komt door krimp van het areaal, lagere elektriciteitsprijzen en toename van duurzame energie. De gemiddelde gebruiksduur van de wkk is in de periode 2011-2016 met bijna 20% gedaald.

 

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties