Geen snelle oplossing CO2-levering glastuinbouw

Bedrijven stimuleren CO2 af te vangen voor glastuinbouw kent haken en ogen. De sector wil snel duidelijkheid en druk van de overheid.

Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius van Economische Zaken en Klimaat (EZK) maakte in een Kamerbrief resultaten bekend van een pilot om de CO2-levering aan glastuinbouw op gang te helpen. Zij ziet mogelijkheden voor stimulering, maar pas als eerst zaken worden opgelost.

CO2-levering door onder meer afvalverbrandingsinstallaties aan de glastuinbouw wordt nu wel gesteund in de SDE+-regeling. Echter, deze bedrijven slaan de CO2 van fossiele oorsprong liever op, dan deze te leveren aan glastuinbouw. Daar betalen ze namelijk een CO2-heffing voor.

Verrekening
De oplossing van CO2-toedeling moet ervoor zorgen dat op papier CO2 van fossiele oorsprong opgeslagen wordt, terwijl CO2 uit biomassa wordt geleverd aan de glastuinbouw. De toedeling is vooral een administratieve verrekening, eigenlijk hetzelfde als groene stroom. De CO2 geleverd aan de glastuinbouw wordt zo geoormerkt als biogeen en de CO2 geleverd voor opslag als fossiel. Als zo meer CO2 beschikbaar komt, hoeven glastuinbouwbedrijven minder vaak eigen CO2 te winnen met een gasgestookte motor (WKK).

Juridische en technische drempels
Aan deze verrekening zitten nog wel wat haken en ogen, meldt Yeşilgöz-Zegerius. Zo zijn er juridische twijfels bij de Nederlandse Emissieautoriteit. Dit kan leiden tot onzekerheid bij marktpartijen om CO2-toedeling toe te gaan passen. Deze drempel wil EZK wel nemen, omdat ze in Brussel pleit voor meer ruimte en duidelijkheid in de regels en de belangen groot zijn.

Daarnaast zijn er technische barrières wanneer CO2-transportsystemen aangesloten worden op opslagvelden. Er zal dag-en-nachtfluctuatie ontstaan omdat tuinders niet constant CO2 doseren. Dit leidt tot wisselende fysieke CO2-druk bij de injectie in het opslagveld, schrijft de staatssecretaris. Ze roept de marktpartijen op hiervoor een technische oplossing te zoeken. Ook is meer geologisch onderzoek nodig.

Sector wil snel duidelijkheid
Beleidsmedewerker Dennis Medema van Glastuinbouw Nederland pleit in dat geval voor een snel onderzoek, blijkt uit zijn reactie aan Energeia. „Het is voor ons van belang om snel duidelijkheid te hebben, want de beschikbaarheid van extern geleverde CO2 is echt een randvoorwaarde voor verduurzaming van de glastuinbouw. Als de modellen zeggen dat het niet kan, dan zou dat een forse klap zijn, maar dat moeten we dan in elk geval snel weten, zodat we andere plannen kunnen maken.”

Actieve rol overheid
Het ministerie wil de oplossing faciliteren door in Europa juridisch meer ruimte te vragen voor verrekening. Daarnaast zal CO2-levering een doel blijven in de ondersteunende maatregelen van de overheid, zoals de CO2-heffing en het EU ETS, de fiscaliteit en aanpassingen aan het CO2-sectorsysteem en de CO2-afvang en gebruik in de glastuinbouw in de SDE++. Glastuinbouw Nederland pleit voor een actievere opstelling van de overheid om te investeren in eventuele technische oplossingen.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties