Collectieve waterzuivering Westland in cruciale fase

De voorbereiding van Nederlands grootste collectieve waterzuivering, de AWZI Nieuwe Waterweg in Hoek van Holland, zit in een cruciale fase. Elke extra aanmelding maakt de kans groter dat het definitief doorgaat. De deadline is 23 maart. Daarom roept Glastuinbouw Nederland telers op om aan te sluiten bij het collectief.

 

Meer dan 1.000 hectare glastuinbouw in Westland is sinds 1 juni 2017 aangemeld voor de collectieve waterzuivering in het verzorgingsgebied van de AWZI Nieuwe Waterweg in Hoek van Holland. Glastuinbouwondernemers die dit nog niet hebben gedaan, hebben tot 23 maart om dit alsnog te doen. Hoe meer ondernemers mee doen, hoe lager de kosten per deelnemer. Aanmelden of het opvragen van meer informatie kan door een e-mail te sturen naar water@glastuinbouwnederland.nl. Aanmelders krijgen een machtigingsformulier en een zuiveringsovereenkomst toegestuurd. De overeenkomst die wordt aangegaan is perceelsgebonden en geldt voor meerdere jaren. Hiermee blijft afdoende deelnemend areaal in de toekomst gewaarborgd. Middels deze overeenkomst kan bij bevoegd gezag worden aangetoond dat wordt voldaan aan de zuiveringsplicht.

Initiatief van Glastuinbouw Nederland

De collectieve waterzuivering AWZI Nieuwe Waterweg in Hoek van Holland is geïnitieerd door Glastuinbouw Nederland. Het Hoogheemraadschap van Delfland is gevraagd dit samen op te pakken, omdat Delfland vanuit haar zuiveringstaken een logische partner is. De aanwezigheid van veel glastuinbouw in Westland maakt het mogelijk om op efficiënte wijze collectief water te zuiveren op de AWZI (afvalwaterzuiveringsinrichting) Nieuwe Waterweg in Hoek van Holland.

Nieuwe leiding vanuit De Lier

Alle glastuinbouwondernemers binnen het verzorgingsgebied van de AWZI Nieuwe Waterweg kunnen aan het project deelnemen. De afvalwaterstroom van de glastuinbouw rondom De Lier wordt via een nieuwe leiding van 5 kilometer aan dit project gekoppeld, zodat ook deze ondernemers kunnen deelnemen.

Telers in Westland vertellen desgevraagd dat er wordt gesproken over een contributie van ongeveer €1.000 per ha met een ondergrens van 1 ha en een bovengrens van 5 ha. Tevens geldt een bedrag van zo’n €1.000 aan vastrecht per vestiging.

Belangrijk voordeel van de AWZI Nieuwe Waterweg, zo geven telers aan, is dat daar ook collectief een deel van de meststoffen kan worden verwijderd. Daarmee kunnen deelnemende telers voldoen aan de nagenoeg nulemissie van 2027. De ambitie is om op termijn het effluent van de AWZI nog verder te zuiveren en te gaan leveren als gietwater.

Zuiveringsplicht

Sinds 1 januari 2018 geldt de zuiveringsplicht voor gewasbeschermingsmiddelen voor individuele bedrijven. Collectieven hebben tot uiterlijk 1 januari 2021 de tijd om aan deze plicht te voldoen. Deelname aan dit collectief biedt de mogelijkheid om aan de zuiveringsplicht te voldoen zonder een individuele installatie op uw bedrijf en voor een sterk concurrerende prijs, aldus Glastuinbouw Nederland.

Het plan voor de AWZI Nieuwe Waterweg is ontwikkeld in nauw overleg met de betrokken overheden, die bij voldoende deelnemers ook hun finale goedkeuring moeten geven. Afdoende deelnemers en goedkeuring van de betrokken overheden zijn daarom als ontbindende voorwaarden opgenomen in de zuiveringsovereenkomst.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties