Compacte VGB verder zonder enige franje

Directeur Matthijs Mesken presenteerde vorige week op de ledenvergadering van VGB de ‘nieuwe’ visie van de belangenclub. De Vereniging voor Groothandelaren in  Bloemkwekerijproducten ziet voor zichzelf drie rollen weggelegd: belangenbehartiger, antenne en netwerkorganisatie.

„Heel spannend is het niet”, is het eerste wat Matthijs Mesken zegt als hem gevraagd wordt naar de ‘nieuwe’ visie van VGB. Sinds het aantreden van de directeur werden de contouren van de visie al zichtbaar. Het moest bij VGB allemaal wat minder, soberder en met veel minder mensen. VGB had immers door het wegvallen van de geldelijke bijdragen van het Productschap Tuinbouw en HBAG heel wat minder geld te verteren. VGB is nu volledig afhankelijk van de contributie van de leden. Mesken noemt het een normale, gezonde situatie.

Herijking visie

Er waren meer redenen om de koers te wijzigen. Het takenpakket van VGB was te breed geworden. Daarnaast was er de toenemende diversiteit van de leden. Door specialisering zijn steeds meer verschillende typen handelsbedrijven ontstaan, met ieder hun eigen belangen. Het bleek hierdoor voor VGB haast onmogelijk om afspraken te maken die voor alle leden bevredigend zijn. Dit schreeuwde om een herijking van de visie van VGB.

Nu was er dan vorige week donderdag de presentatie van de ‘nieuwe’ visie, een presentatie die Mesken net zo goed een half jaar geleden had kunnen houden of getuige de toevoeging aan de visie van de periode 2017 – 2020, misschien nog wel eerder. Kern van de visie: VGB is een samenwerkende netwerkorganisatie. VGB is en blijft dé collectieve belangenbehartiger van de Nederlandse groothandel in bloemkwekerijproducten. Er vindt echter een accentverschuiving plaats. VGB groeit toe naar een netwerkorganisatie. Een organisatie die steeds meer de samenwerking opzoekt met ketenpartijen om gezamenlijke doelen te bereiken.

Voor wie gaat VGB wat zijn en wat gaat ze doen? VGB ziet voor zichzelf drie rollen weggelegd: belangenhartiger, antenne en netwerkorganisatie, legt Mesken uit. Wat de belangenbehartiging betreft, behartigt VGB het gemeenschappelijk belang van de leden op de beleidsthema’s arbeid, duurzaamheid, markttoegang, marktinformatie en standaardisatie en logistiek. Zowel richting Nederlandse als Europese overheden en sectororganisaties. Wat wegvalt, zijn dus de tariefonderhandelingen met de veiling. Een onderwerp waar meer aandacht voor komt, is duurzaamheid.

Brexit

Arbeid behelst cao, cao-helpdesk, pensioenregeling en Arbo catalogus. Duurzaamheid slaat op Floriculture Sustainability Initiative (FSI), Platform Duurzame Sierteelt, IMVO-convenant en Afvalfonds Verpakkingen. Markttoegang betreft overleg met Ministerie van LNV, NVWA en KCB, Brexit, plantenpaspoort, PSI Japan, wijzigingenoverzicht landeneisen. Marktinformatie gaat over promotie Bloemenbureau Holland, consumententool en marktinformatie/ Floridata. Standaardisatie en logistiek is Container Centralen, Floricode en fust.

Nog enkele voorbeelden van wat VGB niet meer doet? Onder de kop ‘Arbeid’ valt niet langer scholing. Wat Logistiek betreft: VGB zal zich niet bezighouden met het vervoer van planten per spoor of bloemen per boot. En fust? De ontwikkeling van een fust als Fust 588 – dat door VGB tien jaar terug al werd ontwikkeld – hoeven we uit de koker van VGB niet meer te verwachten. Maar als haar leden bijvoorbeeld problemen hebben met de bloemenkragen die telers gebruiken dan zal de belangenvereniging zich wel roeren. Overleg over fust met Royal FloraHolland blijft.

VGB volgt daarnaast ontwikkelingen die relevant zijn voor leden. Deze werden echter niet altijd goed gedeeld en vertaald naar de betekenis voor de leden. „We gaan daarom de antennefunctie doorontwikkelen. Dit betekent dat we ontwikkelingen pro-actiever gaan signaleren en gericht delen via de website, nieuwsbrieven en bijeenkomsten. Waar nodig zullen we ontwikkelingen ook nader onderzoeken om de gevolgen in kaart te brengen, in samenspraak met de leden. Zo kan de VGB de leden goed en gericht informeren, ook op deelbelangen”, aldus Mesken. De nieuwe visie gaat gepaard met een nieuwe website en frissere huisstijl. Nu we het toch over ‘huis’ hebben: de behuizing van VGB kromp flink in. De drie medewerkers moeten het doen met twee kamers in het kantorengebouw aan de Turfstekerstraat 63.

Meer met minder geld

Dan de netwerkfunctie. VGB deelt actuele onderwerpen en opgedane informatie door het organiseren van bijeenkomsten voor alle leden of voor leden waarvoor het relevant is. Mesken: „We gaan deze bijeenkomsten vaker organiseren. De leden kunnen ook zelf presentaties geven of onderwerpen aandragen, we gaan dit meer stimuleren en faciliteren. Uit de bijeenkomsten kunnen werkgroepen van leden ontstaan.”

Strategische samenwerking vindt al plaats op het gebied van internationale belangenbehartiging met Union Fleurs, voor data en marktinformatie met Floridata en voor sectorpromotie met kwekers. „We gaan dit uitbouwen. Dat is nodig om het belang van de leden goed te kunnen behartigen, invulling te geven aan de netwerkorganisatie en om meer te kunnen doen met minder geld.”

Een voorbeeld van strategische samenwerking is de samenwerking met LTO wat betreft ledenvoordeel. Leden kunnen hierdoor via VGB gebruikmaken van meer dan dertig kortingsregelingen. Vegekom – dat tien regelingen bood – komt hiermee te vervallen.

Vanwege het belang van een goed logistiek karrensysteem is de VGB al sinds 1989 voor 50% mede-eigenaar van Container Centralen (CC). Deze participatie blijft gehandhaafd.

150 leden

VGB heeft 150 leden. De dekking onder groothandelaren en exporteurs is 80% van de exportwaarde van €6 miljard aan bloemen en planten. Mesken noemt dat heel veel. Het aantal leden neemt de afgelopen jaren wel af. Dat komt louter doordat een aantal bedrijven op overnamepad is en niet doordat leden om andere redenen VGB de rug toekeren, aldus Mesken.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties