Corona zet beschikbaarheid potgrond en substraat onder druk

De beschikbaarheid van grondstoffen voor de potgrond- en substraatbranche staat onder druk door een bijzondere samenloop van omstandigheden, waaronder COVID-19. Dit constateert de Vereniging Potgrond- en Substraatfabrikanten Nederland (VPN) op basis van enquête onder haar leden. Zo leidde de lock-down in India tot een achterstand in de kokosproductie van zes tot acht weken. In Nederland werd tijdens de eerste lockdown volop getuinierd, waardoor de vraag naar potgrond en tuinproducten explodeerde.

De VPN zag in het afgelopen jaar al wereldwijd de vraag naar grondstoffen groeien, bijvoorbeeld vanuit China en Noord-Amerika naar kokos en veen. Die vraag wordt nog eens aangewakkerd door de onzekerheid over COVID-19.

Voor veen speelt in diverse landen de politieke discussie over veenwinning. Zo zijn in Ierland, van oudsher een belangrijke veenproducent, sinds juni de vergunningen voor de winning van veen tijdelijk ingetrokken. Duitsland kent ook een politieke discussie over veenwinning, en had dit jaar een slechte oogst vanwege het ontbreken van vorst. In de Baltische staten lag de oogst gemiddeld 20% lager door lange periodes van regen.

Ook staat de beschikbaarheid van schors/bark onder druk. Dit komt mede door problemen met een houtkever in Noord-Europese bossen. Resultaat is ongeveer 20% minder beschikbaarheid van bark en schors als hernieuwbare grondstof.

Uitzonderlijke situatie
Deze samenloop van omstandigheden zorgt voor een uitzonderlijke situatie op de markt, aldus Han de Groot, directeur VPN. „Wij adviseren afnemers van potgrond- en substraat dan ook tijdig met de eigen leveranciers in overleg te treden. Op die manier kun je er samen voor zorgen dat de kwantiteit en kwaliteit van het geleverde product op niveau blijft.”

„De potgrond- en substraatbranche is niet onbekend met schommelingen in de vraag en de beschikbaarheid van grondstoffen”, zegt Ted Vollebregt, voorzitter van de VPN. „Maar de uitdaging is nu stevig en lijkt ook meer structureel dan voorheen. Daarom zullen onze leden de zoektocht en het gebruik van meer lokale hernieuwbare grondstoffen verder intensiveren.”

Hernieuwbare grondstoffen
De VPN ziet in de recente ontwikkelingen een bevestiging van haar geschetste toekomstbeeld uit de beleidsnota ’Een sterke, onmisbare basis’. Het is niet voor niets dat de sector zich de komende jaren nog meer gaat inzetten voor het gebruik van hernieuwbare grondstoffen en verantwoord gewonnen veen (RPP-label). Alle beschikbare grondstoffen zijn namelijk heel hard nodig om aan de groeiende mondiale vraag naar substraten te kunnen voldoen. Substraten zijn essentieel voor een verantwoorde voedselproductie en voor groene leefbare steden.

De VPN vertegenwoordigt ongeveer 20 innovatieve bedrijven die wereldspeler zijn als het gaat om innovatie en productontwikkeling. De leden van de VPN zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor circa 98% van de in Nederland geproduceerde substraten. Op jaarbasis wordt ongeveer 7,5 miljoen m3 substraat geproduceerd goed voor een omzet van circa € 400 miljoen euro.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties