Ctgb: ’Meer geld voor beoordeling groene middelen’

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) adviseert het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit meer te investeren in het ontwikkelen van beoordelingsmethodieken voor groene gewasbeschermingsmiddelen, laag risico-middelen en middelen die passen binnen de geïntegreerde teelt (IPM).

Het ministerie stelt jaarlijks geld beschikbaar voor beleidsondersteunend onderzoek. Zo draagt Nederland bij aan de ontwikkeling van toetsingskader in Europa. In de landbouw ziet het Ctgb een ontwikkeling naar geïntegreerde teeltsystemen (IPM). De juiste randvoorwaarden voor een beoordelingssystematiek die past bij de IPM-landbouwpraktijk, ontbreken. Voor het Ctgb heeft dit de hoogste prioriteit. Het Ctgb constateert dat nog te veel aandacht uitgaat naar het aanscherpen van bestaande methodieken voor de beoordeling van gangbare middelen.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties