Ctgb-voorstel stapelen middelen stuit op forse kritiek

Op het voorstel van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) inzake stapelen van middelen is forse kritiek gekomen vanuit het agrarisch bedrijfsleven. Voor het college reden om zich erover te beraden, maar stapelen van middelen zal hoe dan ook aan banden worden gelegd. Wanneer? De inschatting van deskundigen is niet dit jaar, maar misschien per of in de loop van 2019.

Dit kregen pioentelers te horen de gewasbijeenkomst pioen van LTO Glaskracht Nederland op 5 januari bij CAV Agrotheek in Wieringerwerf.

Volzin van tafel

Gewasbeschermingsmiddelen met dezelfde werkzame stof mogen wat betreft Ctgb niet meer naast elkaar worden gebruikt. Deze zogenoemde stapeling van middelen gaat volgens het college voorbij aan de op het etiket voorgeschreven en door het Ctgb beoordeelde frequentie van toepassen.

Dit ongewenste gebruik wil het Ctgb indammen door een restrictiezin op te nemen in het wettelijk gebruiksvoorschrift (WG) van middelen. De beoogde restrictiezin luidt: ’Binnen hetzelfde toepassingsgebied is het niet toegestaan om met meerdere middelen op basis van dezelfde werkzame stof(fen) de laagste maximale toepassingsfrequentie van één van deze middelen zoals aangegeven op het wettelijk gebruiksvoorschrift te overschrijden.’

Tot 25 september 2017 kon op deze zin gereageerd worden. En daar is massaal gebruik van gemaakt, aldus Arjan de Vries van CAV Agrotheek.

Voorbeeld pioen

Hij snapt dat aan stapelen van middelen restricties worden gesteld, maar het Ctgb-voorstel is onwerkzaam in de praktijk. De Vries lichtte dat toe met enkele voorbeelden in pioen.

Zo zijn voor de werkzame stof metamiton de volgende middelen toegelaten Goltix SC (maximaal 2x inzetten met dosering 2 liter), Goltix WG (maximaal 2x inzetten met dosering 2,5 kg), Goltix Queen (maximaal 3x inzetten met dosering 1,5 liter) en Bettix (maximaal 1x inzetten met dosering 3 liter). Dan kan het toch niet zo zijn dat Bettix alleen inzetbaar blijft.

En hoe zit het met glyfosaat? Immers, het is eenmaal per teeltzeizoen met maximaal 4 tot 6 l per ha toegestaan, maar bij pleksgewijze toepassing is dit 1,3 l per ha.

Drukregistratie

Op de bijeenkomst was de verplichte drukregistratie ook punt van discussie. De ongeveer honderd aanwezige telers zijn nog niet gerustgesteld dat deze extra kostenpost van de baan is of binnen de perken blijft. Lees meer hierover morgen, 12 januari, in de Bloemisterij.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties