Data delen is vooral kwestie van vertrouwen

’Hoe hou je als bedrijf grip op je data’? Dit was de centrale vraag tijdens de Tuinbouw Digitaal bijeenkomst ’Data delen’ georganiseerd door Floricode op 13 april vanuit het World Horti Center in Naaldwijk. Ruim 160 personen namen deel aan deze online bijeenkomst. Data delen is vooral een kwestie van vertrouwen en de veiligheid borgen.

Het delen van data tussen bedrijven in de tuinbouw neemt, als gevolg van de toenemende digitalisering, enorm toe. Data delen biedt dan ook veel mogelijkheden tot efficiency verbetering bijvoorbeeld in de logistiek of optimalisatie van de teelt door data van meerdere bedrijven te combineren en te analyseren met slimme software.

Data delen komt echter alleen goed van de grond als er bij iedereen voldoende vertrouwen is dat de data compleet, correct, actueel en veilig zijn. Het moet voor een betrokken bedrijf duidelijk zijn wat er met zijn data gebeurt. Kortom een bedrijf dient in staat te zijn grip te houden op de eigen data. En met de komst van steeds meer digitale toepassingen op het gebied van teelt, duurzaamheid en handel wordt dit voor alle bedrijven een grote uitdaging.

De sprekers op deze bijeenkomst gingen in op hun ervaringen met diverse aspecten van het data delen in de praktijk.

Als eerste presenteerde Thimo Bergenhenegouwen van bureau YAG de resultaten van het onderzoek naar data delen in de sierteelt. Dit onderzoek heeft aangetoond dat bedrijven in de tuinbouw meerwaarde zien in het delen van data met elkaar, maar dat afspraken en standaarden nodig zijn om het dataverkeer betrouwbaar en veilig te maken en daarmee vertrouwen te bieden aan de
deelnemende bedrijven (tekst loopt door onder de foto).

Lan van Wassenaer, Wageningen UR

Lan van Wassenaer van WUR besprak de meerwaarde die de blockchain technologie biedt om op betrouwbare wijze data met belanghebbenden in de gehele keten te delen over gewasbescherming. Aangetoond is dat door data te delen van stekproducent tot aan de handel het gebruik van deze middelen kan worden beperkt.

Data delen biedt kansen om de sierteeltsector te optimaliseren, maar komt met verantwoordelijkheden voor de platform eigenaar. André van der Linden, CIO van Royal FloraHolland, gaf een inkijkje hoe binnen Floriday met data wordt omgegaan, de maatregelen die zijn getroffen om de data strikt vertrouwelijk te houden en hoe dit aangetoond kan worden.

Gerard van der Hoeven van iShare ging in op de ervaringen in de logistieke sector met het opstellen en implementeren van gezamenlijke afspraken over data delen voor de gehele sector; de tuinbouw kan hierbij aansluiten waarmee logistieke data beschikbaar komt voor de bedrijven in de tuinbouw (tekst loopt door onder de foto).

Gerard van der Hoeven, iShare

Henk Zwinkels van Floricode pleitte ervoor om ook in de tuinbouw gezamenlijk afspraken te gaan maken voor het ’data delen’ en hierbij gebruik te maken van ervaringen zoals iShare. Denk hierbij aan een eenduidige manier van toegang, authenticatie en autorisatie voor de diverse systemen en platforms, data standaardisatie en aan andere afspraken waarmee het vertrouwen van gebruikers wordt vergroot. De aanwezige deelnemers onderschreven het belang van dit soort sectorbrede afspraken. Zodra bedrijven grip kunnen houden op hun data zullen zij ook bereid zijn hun data met belanghebbenden in de keten te delen.

Tuinbouw Digitaal is de samenwerking van FrugIcom, Floricode, Edibulb, Wageningen UR en het ministerie van LNV. Het platform onderzoekt, informeert en faciliteert met het doel de kennis over informatiemanagement te vergroten en het gebruik van informatiestandaarden te stimuleren.

Floricode levert diensten op het gebied van productregistratie, productcodering, standaard coderingen en –berichten aan alle bedrijven en organisaties in de internationale sierteelt waarmee de digitale handel steeds verder kan worden geoptimaliseerd.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties