Eerste Kamer bezorgd over gevolgen extreme ODE-verhoging

De Eerste Kamer is bezorgd over de gevolgen die een extreme verhoging van de Opslag Duurzame Energie (ODE) op netstroom gaat krijgen voor enkele sectoren, zoals de glastuinbouw. Dit bleek dinsdag tijdens het debat met staatssecretaris Snel (Financiën) over het pakket Belastingplan 2020. Door de tariefsverhoging in de derde schaal gaan glastuinders die netstroom gebruiken tienduizenden tot honderdduizenden euro’s extra heffing betalen. Half november is de wet al goedgekeurd door de Tweede Kamer; dinsdag 17 december stemt de Eerste Kamer hier over.

Tijdens het debat was er veel aandacht voor de voorgenomen verhoging van de ODE, die met name het midden- en kleinbedrijf raakt, zoals de glastuinbouw. Senator Peter Essers (CDA) Essers uitte grote zorgen over de ’disproportionele’ gevolgen. Hij diende een motie in waarin hij de regering verzoekt om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de extreme lastenstijging te verminderen en eventueel te temporiseren. Daarover zou de regering in overleg moeten treden met de getroffen sectoren, waaronder de glastuinbouw, de voedselverwerkende industrie, papier en chemie. Verder vroeg hij om de Kamer over de voortgang van dit overleg te informeren. De motie van Essers was ondertekend door CDA, PvdA en SGP.

’Bedrijven kapot’
SGP-senator Peter Schalk wilde weten hoe het komt dat bijvoorbeeld de glastuinbouw plotseling geconfronteerd werd met deze lastenverzwaring. Hij vroeg of de staatssecretaris bereid is om in de toekomst overleg te voeren met de sector waarbij de lastenverzwaring het grootst is.

Henk Otten (Fractie-Otten) vroeg zich af hoe de nieuwe ODE-tarieven tot stand zijn gekomen. De heffing heeft veel onrust veroorzaakt in bijvoorbeeld de kartonsector en de glastuinbouw, stelde hij. „Bovendien wordt het deze bedrijven onmogelijk gemaakt te investeren in klimaatmaatregelen, en werkt deze maatregel dus ook nog eens compleet averechts uit.” Volgens senator Paul Frentrop (FVD) maakt de extra heffing familiebedrijven kapot, zoals in de bollenteelt.

Stemming op 17 december
Volgende week dinsdag (17 december) stemt de Eerste Kamer over de wet en de motie. Staatssecretaris Snel beloofde dat er nog voor deze stemming een brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat komt over het niet betrekken van de sector bij de onderhandelingen over de ODE.

Glastuinbouw Nederland-voorzitter Sjaak van der Tak reageerde gisteren hoopvol op Twitter: ’In de Eerste Kamer is door elf fracties ons vraagstuk voor bedrijven in de Glastuinbouw duidelijk aan de orde gesteld en is er breed draagvlak om een oplossing verzocht. Onmiskenbaar hebben zij aan de Staatssecretaris Snel hierop aangedrongen.’

 

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties