Eerste Kamer stemt in met verhoging ODE op netstroom

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het Belastingplan, waardoor de verhoging van de Opslag Duurzame Energie voor netstroom doorgaat. Hierdoor gaan belichtende glastuinders die tussen 50 en 10.000 MWh elektriciteit van het net inkopen tienduizenden euro’s extra aan heffing betalen.

In dezelfde vergadering is de motie Essers aangenomen. Kamerlid Peter Essers (CDA) stelt in deze motie, mede ingediend door collega’s van SGP en PvdA, dat het verhogen van Opslag Duurzame Energie tot disproportionele financiële gevolgen leidt voor een aantal bedrijfssectoren, waaronder de glastuinbouw, de voedselverwerkende industrie en chemie.

Met het aannemen van de motie vraagt de Eerste Kamer de regering om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om deze extreme lastenstijging te verminderen en eventueel te temporiseren. Alleen de SP, Groen Links en de partij voor de Dieren stemden vanmiddag tegen de motie.

ODE-verhoging voorlopig gewoon van kracht
De Eerste Kamer vraagt daarmee meer dan minister Wiebes van Economische Zaken afgelopen vrijdag in een brief al wilde toezeggen. Wiebes is van plan de verhoogde ODE in principe over 2020 gewoon op te leggen. Hij krijgt daartoe ook de ruimte aangezien in dezelfde stemming de Eerste Kamer het Belastingplan 2020 en de Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord, waarvan de ODE deel uitmaakt, goedkeurde.

Wiebes geeft in zijn kamerbrief van vrijdag aan op korte termijn in overleg te treden met de glastuinbouw om een brede monitoring op te zetten van betaalbaarheid en de gevolgen voor de duurzaamheid van de verhoogde ODE. In een stemverklaring gaf de Eerste Kamerfractie van de ChristenUnie aan voor de motie te stemmen, met de aantekening dat blijkens de brief het kabinet deze kwestie scherp in het oog heeft.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties