Eerste uitkering uit faillissement Baas Plantenservice

Eind april 2019 hebben een aantal kwekers die de dupe waren geworden van het faillissement van Baas Plantenservice in Boskoop een eerste uitkering van 80% van hun vordering ontvangen. In totaal gaat het om € 2,1 miljoen euro.

Er resteert nu nog een procedure in hoger beroep bij het gerechtshof van een crediteur die het niet eens is over het uit te keren bedrag. De rechtbank heeft in mei 2019 de vordering van de crediteur afgewezen. Er zijn voldoende baten in de faillissementsboedel om nog eens 10% van de vorderingen van de crediteuren te betalen. Als de uitspraak van de rechtbank in stand blijft bij het gerechtshof kan 100% van de vorderingen van de crediteuren worden uitbetaald.

Het faillissement van Baas Plantenservice bracht in 2014 een schok teweeg in de kwekerijwereld. De rechtbank stelde curator Guus Berntsen aan om het faillissement af te wikkelen. Dat resulteerde uiteindelijk in een rechtszaak met de bestuurder van Baas Plantenservice en een schikking.

Op 23 september 2019 wordt de tussentijdse uitdelingslijst gepubliceerd. Wanneer geen verzet wordt aangetekend door crediteuren zal medio oktober 2019 de tweede uitkering plaatsvinden.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties