Waar en bij wie vind je wat in het kabinet-Rutte III?

Het kabinet-Rutte III heeft minister Carola Schouten (CU) als minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Verder veranderen enkele ministeries van naam en vinden er tussen de departementen wat verschuivingen van beleidsterreinen plaats. Dat blijkt uit de portefeuilleverdeling van ministers en staatssecretarissen, die Mark Rutte in zijn eindslag als formateur naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Een overzicht van de ministeries die het meest relevant zijn voor de glastuinbouw.

Koning Willem-Alexander met de ministers van kabinet Rutte III op het bordes bij Paleis Noordeinde. Achterste rij, v.l.n.r: Arie Slob (voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media), Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking), Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat), Ank Bijleveld (Defensie), Ingrid van Engelshoven (van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen), Wopke Hoekstra (Financiën), Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat), Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid), Sander Dekker (voor Rechtsbescherming), Bruno Bruins (voor Medische Zorg). Voorstel rij, v.l.n.r: Halbe Zijlstra (Buitenlandse Zaken), Kajsa Ollongren (viceminister-president en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), Mark Rutte (minister-president en Algemene Zaken), Koning Willem-Alexander, Hugo de Jonge (viceminister-president en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), Carola Schouten (viceminister-president en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), Ferdinand Grapperhaus (van Justitie en Veiligheid). – Foto: Valerie Kuypers

Het kabinet-Rutte III kent zestien ministers en acht staatssecretarissen. Het gaat om zes ministers van de VVD, vier van het CDA, vier van D66 en twee van CU. Voor de staatssecretarissen gaat het om respectievelijk drie, twee, twee, twee en een. Drie ministeries veranderen van naam, er is één nieuw ministerie (LNV) gekomen, er zijn vier ministers zonder portefeuille en er vinden enkele departementale herindelingen plaats. Zo krijgt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voortaan Omgevingswet, Wet Ruimtelijke Ordening en Ruimtelijke ontwikkeling toebedeeld, beleidsterreinen die voorheen bij Infrastructuur en Milieu zaten.

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Carola Schouten (CU) gaat het nieuwe ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) runnen. Haar beleidsterreinen zijn: Landbouw, Kwekersrecht, Dienst Landelijk Gebied, NVWA, Natuur, Visserij, Voedselkwaliteit, Dierenwelzijn en Regie aanpak regionale knelpunten en regionale deals.

Economische Zaken en Klimaat
Het ministerie van Economische Zaken verandert van naam en heet voortaan: ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Verantwoordelijk minister is Eric Wiebes (VVD). Hij gaat onder meer over de beleidsterreinen: Energie, Innovatie, Topsectorenbeleid, Klimaat (klimaatverandering, luchtemissies industrie en emissierechten), het Staatstoezicht op de Mijnen en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Staatssecretaris Mona Keijzer (CDA) gaat onder meer over Mededinging en Marktordening en MKB (waaronder het beleid met betrekking tot ondernemerschap en ondernemersfinanciering).

Infrastructuur en Waterstaat
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu verandert van naam en heet voortaan: ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Verantwoordelijk minister is Cora Van Nieuwenhuizen (VVD). Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66) krijgt onder meer het beleidsterrein Milieu onder haar hoede. Daar vallen onder meer geluidhinder, veiligheid en risico’s, luchtkwaliteit, circulaire economie en brandstoffen onder. Ook gaat zij over Bodem.

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHO) is een van de vier ministers zonder portefeuille. Het departement van Kaag (D66) valt onder het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) krijgt voortaan ook het groene onderwijs onder haar hoede. Dit is verhuisd van het ministerie van EZK naar OCW. Wageningen Universiteit en Research valt eveneens onder Van Engelshoven (D66).

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties