Energiesubsidie IRE toch weer in de picture

Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken wil de investeringssubsidie via de EHG-regeling voor de glastuinbouw, de opvolger van IRE, verlengen tot 2022. Eerder dit jaar na een evaluatie van de regeling had de bewindsman nog zijn twijfels.

De regeling Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie glastuinbouw (EHG) heeft een vervaldatum heeft van 1 juli 2017. Van Dam wil de vervaldatum voor deze subsidiemodule verlengen tot 1 juli 2022.

De subsidiemodule EHG beoogt glastuinbouwondernemingen versneld minder afhankelijk te maken van fossiele brandstoffen. De subsidiemodule is onderdeel van een breder pakket van gerichte transitie versnellende maatregelen die gericht zijn op innovatie, praktijkintroductie en stimulering van bredere invoering van energiebesparende technieken. Deze subsidiemodule stimuleert de investering in de laatste fase van de marktintroductie. De EHG is geëvalueerd en daaruit blijkt dat de subsidiemodule daadwerkelijk een stimulerend effect heeft.

Stimulerend, maar….

Uit de evaluatie van de regeling bleek dat door glastuinders via de EHG-regeling meer investeringen gedaan zijn in energiebesparende maatregelen die onder de subsidiemodule vallen. Ook bleek dat door 61% van de glastuinbouwondernemers die geen gebruik van de subsidiemodule hebben kunnen maken, deze investeringen niet gedaan zijn. Ook bleek dat 15% van de gebruikers van deze subsidiemodule ook nog geïnvesteerd hebben in een andere energiebesparende maatregelen.

Echter uit dezelfde evaluatie komt naar boven dat de subsidie voor glastuinders niet van doorslaggevende betekenis is om te investeren in energiebesparende maatregelen. „Blijkbaar zijn deze technieken zo rendabel geworden dat ze niet meer specifiek behoeven te worden ondersteund”, schreef Van Dam bij het aanbieden van het rapport ’Investeren in energie-efficiëntie en hernieuwbare energie glastuinbouw’ in februari dit jaar. Nu bij een Kamerbrief over wijzigingsregeling horizontermijnen is een heel ander geluid van de staatssecretaris te horen; „Om het doel van deze subsidiemodule daadwerkelijk te kunnen realiseren, alsook de Meerjarenafspraak en afspraken uit het Energieakkoord na te komen, zal deze subsidiemodule nog meerdere malen opengesteld moeten worden.”

Zelfde regeling, andere namen

De subsidieregeling Investering in Energiebesparing (IRE) is in 2007 voor het eerst opengesteld en in 2013 opgegaan in de subsidieregeling Investering in milieuvriendelijke maatregelen (IMM) en in 2016 in EHG. Bij glastuinders staat de regeling nog steeds bekend als IRE. Via de regelingen wordt de aanschaf een beperkte lijst technieken voor energiebesparing in de glastuinbouw gestimuleerd, waaronder energieschermen wel de bekendste is.

Van 2007 tot en met 2013 is de energiebesparing door de gesubsidieerde energie-investering gemiddeld 28.929 kuub gas en 10.259 KWh elektra in de glastuinbouw geweest. Door de regeling is van 2007 tot medio 2015 voor circa € 50 miljoen geïnvesteerd in energiebesparing in de glastuinbouw.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties