Europees octrooi op klassiek veredelde planten niet meer mogelijk

Het Europees Octrooi Bureau heeft besloten dat zij geen octrooien meer gaat verlenen op planten die het resultaat zijn van kruisen en selecteren. Eerder hadden de Europese Commissie en lidstaten al het standpunt ingenomen dat dit onwenselijk is.

De Europese Commissie heeft, op aandringen van belangenorganisaties, de Europese Volkspartij (EVP) en europarlementariërs als Jan Huitema (VVD) Annie Schreijer-Pierik (CDA) en Bas Belder (SGP), al in 2016 verklaard dat het bij de totstandkoming van de zogenoemde Biotechrichtlijn – die octrooibescherming van biotechnologische uitvindingen regelt – nooit de bedoeling is geweest om octrooien te verlenen op klassiek veredelde planten. Het Europees octrooibureau (EOB) is een onafhankelijk instituut met eigen regelgeving.  Zij waren nog niet om, maar geven nu ook aan dat producten die via kruising of andere klassieke veredelingsmethoden zijn verkregen niet voor octrooi in aanmerking komen.

Vanaf 2010 strijden diverse organisaties in de land- en tuinbouw tegen de octrooiering van planteigenschappen. Door octrooien hebben veredelaars namelijk minder toegang tot genetisch materiaal, omdat ze voor gebruik van beschermd materiaal toestemming moeten krijgen van de octrooihouder. Dat is een andere situatie dan bij het kwekersrecht, waar veredelaars vrijwel altijd vrije toegang hebben tot elkaars cultivars. Octrooien belemmeren innovatie, zo is de klacht.

De aanpassing van de octrooiverleningspraktijk van het EOB zien betrokken partijen als een belangrijke laatste stap die ervoor zorgt dat er geen octrooien meer worden verleend op de producten van klassieke veredeling.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties