Extra importregels vanwege schorskever

  Vanaf februari 2023 gelden naar verwachting strengere import-eisen rond de schorskever Euwallacea fornicatus, een Q-organisme. Bij een vondst neemt de NVWA sowieso maatregelen om deze soort uit te roeien.

  De lijst met waardplanten van schorskever Euwallacea fornicatus is groot. Extra zorgwekkend voor siertelers is dat het gehele geslacht ficus er onder valt. Maar bij de import van Howea, Mimosa en Wisteria en andere waardplanten uit niet-EU landen gelden per februari 2023 eveneens strengere eisen. De formele stemming over die wetgeving in de EU is aanstaande november. Proefstemmingen wijzen erop dat ze wordt aangenomen.

  De nieuwe wetgeving betekent voor de genoemde schorskever dat vanaf februari 2023 import van planten of uitgangsmateriaal (met uitzondering van zaden, pollen, in-vitro) alleen is toegestaan indien:

  • Planten uit een land of gebied komen waar E. fornicatus niet voorkomt OF
  • De planten een stamdiameter hebben bij de basis (net boven de grond) van minder dan 2 cm (voor gevlochten stammen geldt voorlopig de maat van de individuele stammetjes)

  Voldoen de planten niet aan bovenstaande eisen. Dan moeten minimaal de laatste 6 maanden voor export geteeld in een productielocatie waar E. fornicatus niet binnen kan komen. OF de planten zijn minimaal de laatste volledige vegetatiecyclus geteeld in een (open) teeltlocatie met een bufferzone van 1 km (met inspectie en vernietiging van besmette planten).

  Twee vondsten in kassen

  In Nederland zijn dit jaar verschillende soorten niet-Europese schorskevers aangetroffen bij import van tropische planten en op kweekbedrijven. In de meeste gevallen betrof dit soorten die weinig risico vormen voor de EU. In twee kassen is echter Euwallacea fornicatus aangetroffen. De kleine schorskever, 1 tot 2 mm, zat vooral in ficus. Het beestje komt wereldwijd voor (zie kaart hieronder)

  De NVWA roept op om nu al alert te zijn en contact op te nemen met leveranciers of importeurs uit Midden-Amerika, Azië, Brazilië, Israël en Zuid-Afrika. Daar is E. fornicatus al gevonden. In sommige landen heeft de roofkever al behoorlijke schade aangericht aan avocadoplantages en in openbaar groen. Er zijn echter ook landen die kunnen aangeven dat het betreffende land of een bepaald gebied vrij is van E. fornicatus.

  Bijeenkomst

  Om de sector te informeren hield de NVWA 19 oktober een online-voorlichtingsbijeenkomst over de niet-Europese schorskevers. Daarbij is uitleg gegeven over de te nemen maatregelen bij een vondst van deze quarantaine-organismen en over de nieuwe toekomstige regelgeving. Wie deze bijeenkomst heeft gemist of de informatie wil nalezen kan terecht in het webdossier Niet-Europese schorskevers (Scolytinae) van de NVWA.

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties