FloraHolland start pilots landelijk veilen en aftuin veilen

Royal FloraHolland (RFH) start mogelijk in het vierde kwartaal van dit jaar een pilot met landelijk veilen met de telersvereniging Xanthu. Op de korte termijn doet de veiling wellicht ook een proef met een ophoudprijs bij planten. Dit blijkt uit het plan van aanpak van de veiling om de klok te versterken. Het plan wordt onder meer nog besproken in de ledenraad.

In het plan van aanpak staat Landelijk veilen van snijanthurium ingepland voor na de zomer van 2019. Dan worden de veilsystemen aangepast en kan de RFH het eerste experiment doen met een landelijke klok. Dit doet de veiling samen met telersvereniging XAnthu.

Het veilproces wordt zodanig aangepast dat het aanbod van Aalsmeer en Naaldwijk wordt samengevoegd en in een veilblok wordt geveild, door middel van een landelijke klok. Met een kenmerk maakt de veiling inzichtelijk op welke locatie een partij zich bevindt. RFH toetst hiermee of landelijk veilen leidt tot meer competitie per aangeboden partij.

Ophoudprijs

Op korte termijn doet de veiling mogelijk al een pilot met een ophoudprijs bij planten. Met deze pilot wil ze meer ervaring op doen met aftuin veilen en met vandaag voor morgen. Ze toetst de volgende hypothese: “Door aftuin veilen met ophoudprijs ontstaat er een breder assortiment op de plantenklok (van Aalsmeer) waarvoor structureel vraag en aanbod is.” Dit betreft aanbod wat normaliter niet op de klok wordt aangevoerd vanwege het risico op te lage prijsvorming.

 

Op locatie Aalsmeer gaat RFH op dinsdag en woensdag planten van A1 kwaliteit beeldveilen. De uitlevering vindt dan op woensdag en donderdag plaats. Er wordt gestart met een nieuw assortiment groene planten, waarvoor de deelnemende kwekers een ophoudprijs (kweker minimumprijs) opgeven. Onder deze prijs wordt het product niet verkocht en blijft het op de tuin. Een afvaardiging van de klankbordgroep planten met kwekers en klanten begeleidt deze pilot.

Veilingklok versterken

De proeven met landelijk veilen van snijanthurium en aftuin veilen van potplanten maken deel uit van het programma om de veilingklok van RFH te versterken. Drie andere werkstromen zijn excessenbeleid, digitalisering en loyaliteit.

Over het excessenbeleid is verdeeldheid tussen de fpc’s. 18 fpc’s snappen en ondersteunen het excessenbeleid. Vijf fpc’s hebben gevraagd om aanscherping van dit beleid. Dit betreft de fpc’s Roos, Gerbera, Lisianthus, Amaryliis en Snij Orchidee. De fpc’s Tulp en Balkon & Terras hebben aangeven dieper in te willen gaan op andere vormen van regelmaat/regulering van aanbod.

RFH gaat zorgen voor meer interactie met veilingmeesters. De veilingmeesters worden voorzien van meer en duidelijkere spelregels, met beperkte vrijheid op productniveau. Hiermee verwacht de veiling discussies te voorkomen. Dit wordt de komende periode opgepakt.

Loyaliteit lastig

Op het gebied van digitalisering onderneemt de veiling reeds de nodige stappen. Loyaliteit blijkt een lastig onderwerp waarover de meningen verdeeld zijn. Binnen de werkstroom loyaliteit onderscheidt RFH vier onderwerpen: aanvoerregulering, beloningssystematiek, matchen van vraag en aanbod en belemmeringen verminderen.

Wat aanvoerregulering betreft wordt gekeken wie er in het reguliere blok mag en wie niet. Hiervoor toetst RFH beleidsaanpassingen via de fpc’s en met pilots, aldus het plan van aanpak. Bijvoorbeeld via de pilot potphalaenopsis. In deze pilot past RFH het excessenbeleid aan. Hiermee toetst ze of deze aanpassing leidt tot een toename van loyaliteit aan de klok. 

Pilot potphalaenopsis

In 2017 zag de veiling in deze productgroep een forse toename in aanvoer met een prijsdaling tot gevolg. Voor de pilot die in april start, doet RFH een inventarisatie van de verwachte aanvoer van alle Pot-Phalaenopsis aanvoerders. De veiling gaat actief sturen op de verwachtte aanvoer. Met als doel om excessen te voorkomen. De aanvoer van een individuele kweker mag dagelijks met maximaal 50% toenemen.

Als een kweker zich niet aan de spelregels houdt, dan is het een exces en wordt de partij in de laatste veilgroep van de klok gezet (A2 uitgeplaatst). De kosten hiervoor worden doorberekend aan de kweker. Het doel van de pilot is om het aangepaste beleid te toetsten en te meten of dit een positief effect heeft op de prijsvorming.

Qualityblokken

Voor beloningssystematiek heeft Royal FloraHolland Qualityblokken geïntroduceerd. Dit zijn veilblokken waarvoor specifieke afspraken gelden voor volume, aantal dagen en kwaliteit (productkenmerken). Dit wordt verder uitgerold en getoetst met pilots. In juni wordt op verzoek van de productgroep Potchrysant  een pilot opgezet. De voorwaarden worden opgesteld in samenwerking met aanvoerders (FPC).

Matchen van vraag en aanbod draait om het beter kunnen afstemmen en het eventueel sturen van vraag en aanbod (aanbodregulering) door de veilingmeesters, met als doel een stabiele prijs. Dit gaat de veiling nog nader uitwerken samen met de veilingmeesters, het regieteam en klanten.

Op het onderwerp belemmeringen verminderen moet nog het meeste werk verricht worden. Begin april vindt een workshop plaats met klanten. De uitkomst daarvan moet antwoord geven op de vraag: Waarom wordt de klok steeds minder belangrijk / interessant voor klanten? De uitkomst gaat de vervolgstappen bepalen.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties