Geen spannende Prinsjesdag voor tuinbouw

Gezien de aantrekkende economie zou je in een nieuwe Rijksbegroting meer uitgaven verwachten, misschien ook wel voor de tuinbouw. Waarschijnlijk gaat het op deze Prinsjesdag niet die kant op. Het demissionaire kabinet-Rutte II behandelt immers alleen lopende zaken. Politiek gevoelige onderwerpen en zaken waarvoor extra geld nodig is, zijn controversieel verklaard. Zo liggen ook het tuinbouw-, gewasbeschermings- en energiebeleid, voorlopig nog op de plank.

Normaliter debatteert de Tweede Kamer de twee dagen na Prinsjesdag over de nieuwe kabinetsplannen. Maar dit jaar slaat de Kamer deze Algemene Politieke Beschouwingen over. Prinsjesdag vindt vandaag dus eigenlijk alleen plaats omdat de Grondwet de regering daartoe verplicht. Overigens zijn er al wel details uit de begroting uitgelekt. Zo is al bekend dat Nederlanders er volgend jaar gemiddeld met 0,6% op vooruit gaan en dat de werkloosheid naar 390.000 mensen daalt.

In april heeft de Tweede Kamer ingestemd met een lijst van 250 controversiële onderwerpen. Zo lang het demissionaire VVD-PvdA-kabinet er zit, zal de Kamer niet over deze onderwerpen praten. Vandaar dat het kabinet vandaag met een ’beleidsarme’ Rijksbegroting zal komen, zoals dat in Haags jargon heet. Na het aantreden van een nieuw kabinet – waarschijnlijk een coalitie van VVD, CDA, D66 en CU – houdt de Kamer eerst een debat over de regeringsverklaring. Daarna kunnen de eerder controversieel verklaarde onderwerpen weer op de agenda gezet worden.

Controversieel voor tuinbouw
Een aantal controversiële onderwerpen raakt ook de tuinbouw. Het gaat dan onder meer om het tuinbouw-, gewasbeschermings- en energiebeleid (energietransitie), de Meerjarenafspraak energietransitie glastuinbouw 2014–2020, het voorstel voor een Klimaatwet, de evaluatie van de MIT-subsidie, de evaluatie van de Green Deals, de oprichting van Invest NL (belangrijk voor geothermie) en het economisch vestigingskllimaat.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties