Geen vliegverbod vrachtvervoer op Latijns-Amerika en VK

Het kabinet stelt vanaf zaterdag 23 januari een vliegverbod in voor personenvervoer voor het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en de landen in Zuid-Amerika. Dat is omdat in die landen (mogelijk) gevaarlijke varianten van het coronavirus het meest voorkomen. Voor het vliegverbod geldt een aantal uitzonderingen, waaronder het vrachtvervoer.

Op 21 januari debatteerde de Tweede Kamer met het Kabinet over de voorgenomen nieuwe maatregelen om de verspreiding van verschillende mutaties van het coronavirus tegen te gaan. Aanvullende maatregelen om het internationale reizen verder te beperken zijn naar verwachting vanaf 23 januari 00:01 van kracht.

Gevaarlijke virusvarianten

Vanaf zaterdag 23 januari geldt een vliegverbod voor personenvervoer voor het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en de landen in Zuid-Amerika. Reden: in die landen komen (mogelijk) gevaarlijke varianten van het coronavirus het meest voor.
Dit vliegverbod geldt totdat de verplichte quarantaine voor reizigers wettelijk is geregeld. Het ministerie van VWS verwacht daar minstens een maand voor nodig te hebben. Voor het vliegverbod geldt een aantal uitzonderingen, waaronder het vrachtvervoer.

Gevolgen tuinbouwsector
Het vliegverbod op Zuid-Afrika en Zuid-Amerika kan ook gevolgen hebben voor de import van uitgangsmateriaal voor de sierteelt. Die producten komen namelijk deels ook via passagiersvluchten naar Europa. De verwachting van de Taskforce Logistiek is echter dat deze transportstroom – naast transport via vrachtvliegtuigen – via de Verenigde Staten alsnog naar Nederland kan komen.
Verder is duidelijk geworden dat naar alle waarschijnlijkheid ook Duitsland het vrachtverkeer van bloemen, planten, groenten en fruit zal blijven toestaan. Hierover wordt nog onderhandeld. De eerder gemaakte afspraken over Green Lanes binnen de EU worden dan, ondanks eerdere berichten, gehandhaafd.

Dubbele testverplichting: PCR-test en sneltest
Het kabinet stelt vanaf 23 januari 2021 00.01 uur een verplichting in voor het doen van een sneltest, afgenomen maximaal 4 uur voor vertrek, voor alle reizigers die per vliegtuig of ferry uit hoogrisicogebieden naar Nederland komen. Deze verplichting komt bovenop de al bestaande verplichting voor het doen van een PCR-test 72 uur voor vertrek. De sneltest wordt gecheckt door de transportmaatschappijen en is een harde verplichting: als er geen mogelijkheid is tot afname van een sneltest maximaal vier uur voor vertrek van de vlucht of ferry, bijvoorbeeld omdat er geen testfaciliteiten (open) zijn, kan er niet worden gereisd.

Verplichte quarantaine voor reizigers
Zoals al eerder bekend is gemaakt wordt de quarantaineperiode van tien dagen na het reizen (of 5 dagen en daarna een negatieve COVID-test) binnenkort verplicht gesteld. De quarantaine is op dit moment een dwingend advies, dat slecht wordt nageleefd. Voor het wettelijk opleggen hiervan is een wetswijziging nodig, waarvoor VWS verwacht een maand nodig te hebben. Dit verandert dus niet direct. VWS is voornemens om, parallel aan de quarantaineplicht, te werken aan verplichte registratie voor alle reizigers uit hoogrisicogebieden (ook niet-Nederlanders). Voor het bouwen van een dergelijk registratiesysteem wordt minimaal een maand gerekend.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties