Glastuinbouw Nederland pleit voor meer Europese toelatingen

Glastuinbouw Nederland pleit voor meer Europese toelatingen. Immers, glastuinbouw is in de Europese Unie één zone. Meer toelatingen zijn alleen mogelijk door intensief samen te werken met de industrie en de andere lidstaten. Dit heeft de ondernemersorganisatie recentelijk weer geuit tijdens de tweejaarlijkse bijeenkomsten van siergewassen (Ornamentals) met lidstaten uit de EU. Het wegvallen van steeds meer stoffen en middelen speelt in alle lidstaten, waardoor op gebied van plantgezondheid het aantal knelpunten ontstaan.

Door Zweden is, in afstemming met de andere lidstaten, een overzicht gegeven van alle toegelaten groeiregulatoren in de sierteelt en de resultaten van de diverse onderzoeken in de EU. Vanuit het Verenigd Koninkrijk is dit aangevuld met recent onderzoek aan poinsettia, dat zeer interessante nieuwe perspectieven biedt. Vanuit team Plantgezondheid van Glastuinbouw Nederland is dit al teruggekoppeld met de toelatingshouder om te kijken of deze nieuwe middelen ook in Nederland beschikbaar komen.

Beschermmogelijkheden

Fusarium is in veel sierteeltgewassen een probleem. Resultaten van onderzoek in potplanten uit België en Denemarken zijn gepresenteerd. Helaas blijken daar (nog) geen duidelijke perspectieven uit te komen. Aanpak van fusarium moet met name gericht zijn op epidemiologie en hygiëne op de bedrijven. In 2020 vindt opnieuw onderzoek plaats met onder andere biopesticiden die worden gemengd door de potgrond of worden aangegoten.

Vanuit Duitsland is een presentatie gegeven van de beschermmogelijkheden bij toepassing van gewasbeschermingsmiddelen voor de medewerkers op de bedrijven. Aandacht op de bedrijven voor personeel is uiteraard heel belangrijk en gaat ook steeds meer een bepalende rol spelen bij de toelating van middelen.

Nieuwe projecten

België heeft een zeer uitgebreide inventarisatie gehouden van alle soorten reinigings- en desinfectiemiddelen die worden toegepast in de sierteelt. Deze kennis wordt steeds meer van belang in de Nederlandse glastuinbouw. De wetgeving is echter belemmerend en moet op Europees niveau nader worden afgestemd. Vanuit team Plantgezondheid is Aron Boerefijn nieuw op dit steeds belangrijkere dossier.

Voor een aantal knelpunten die breed in Europa voorkomen, zijn nieuwe projecten gestart. Dit zijn: wittevlieg, bacterieziekten, grondgebonden ziekten en meeldauw. Knelpunten die ook in Nederland spelen. In de bijeenkomsten van 2020 jaar zullen deze verder Europees worden uitgewerkt.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties