Glastuinbouwgebied Almere Buitenvaart kiest voor omschakeling naar biologische groententeelt

Tuinders in glastuinbouwgebied Almere Buitenvaart willen op termijn overschakelen naar biologische groenteteelt, met gebruikmaking van een duurzame energievoorziening, om daarmee de lokale markt binnen een straal van maximaal 100 km te bedienen. Dat bleek eerder deze maand tijdens een bijeenkomst met telers, de betrokken wethouder Mark Pol, gemeenteraadsleden en andere betrokkenen, zo heeft adviesbureau Agrimaco bekend gemaakt.

Uit eerder onderzoek kwam al naar voren dat er in Almere Buitenvaart perspectief is voor biologische groententeelt, waarbij het accent ligt op ’voedsel met een verhaal’ dat wordt geproduceerd tussen de stad en de natuur (Oostvaardersplassen). Het uiteindelijke doel zou zijn om te komen tot een telerscoöperatie die, volgens het zogeheten Esenca-concept van het biologische groente- en zaadbedrijf Efibia, biologische groenten produceert. Inmiddels wordt daarvoor gewerkt aan de oprichting van een coöperatie met de werktitel Voedselfabriek.

Twee jaar geleden richtten zeven (glastuinbouw)ondernemers uit Almere Buitenvaart het ’Collectief Buitenvaart Duurzaam – Growing by natural power’ op. De vereniging wil tot een verdere duurzame ontwikkeling van het glastuinbouwgebied komen. Tot nu toe is daarvoor gekeken naar de mogelijkheden van zonne-energie, windenergie, geothermie, een warmtenet en energie uit biomassa. In eerste instantie leek een casus met houtgestookte WKK’s interessant, maar later bleek dat door veranderde SDE-regels en het afhaken van enkele telers die voldoende warmte hebben van hun eigen WKK, een businesscase onhaalbaar te zijn.

Energiecoöperatie
De vereniging kijkt nu naar het oprichten van een energiecoöperatie die kan proberen om via kleine projecten op het gebied van zon, wind en biomassa tot verduurzaming van gas en elektra te komen. Maar een warmte- en CO2-net zijn ook nog in beeld.

Het dicht bij de A6 gelegen glastuinbouwgebied Almere Buitenvaart telt circa 80 ha bruto glas. Daaronder bevinden zich bedrijven van 5 tot 6 ha die rond 2000 zijn gebouwd, maar ook oudere bedrijven uit de jaren ’80. In de laatstgenoemde categorie vallen bedrijven van telers die zijn gestopt, maar hun kwekerij nog niet hebben weten te verkopen. Het gebied telt daardoor zo’n 8 ha kassen die voor caravanstalling worden gebruikt.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties