Glastuinders al anderhalf jaar goed gestemd over bedrijf

Het vertrouwen dat glastuinders in hun bedrijf hebben, is in het derde kwartaal van 2018 iets gestegen (+1%). Daarmee zijn glastuinders al anderhalf jaar goed gestemd, want zo lang vertoont de index al een redelijk stabiel beeld. In het derde kwartaal steeg de stemming over de huidige situatie met 3,5 punt, terwijl de verwachting van ondernemers voor over twee à drie jaar met 1 punt daalde. Beide indexen vormen samen de Agro Vertrouwensindex.

De stemmingsindex begeeft zich sinds het tweede kwartaal van 2016 rond de 30 punten en is daarom onveranderd hoog. De stemmingsindex, die de huidige situatie op het bedrijf weergeeft, steeg in het derde kwartaal van 2018 met 3,5 punten. Er zijn dus nog altijd veel meer ondernemers die een positief oordeel hebben dan ondernemers die negatief oordeel hebben over hun huidige bedrijfssituatie.

 

Ontevredenheid over afgelopen twaalf maanden
Hoewel de stemmingsindex dus ruim boven het nulpunt blijft, blijken ondernemers nog steeds niet tevreden over de afgelopen twaalf maanden. De conjunctuurindex, die ondernemers twaalf maanden laat terugkijken, bleef nagenoeg onveranderd op -8 punten staan. Dus zijn er meer ondernemers negatief over de laatste twaalf maanden dan positief. De 5 onderliggende factoren veranderden wel. Vooral de opbrengstprijzen lijken zich iets te hebben hersteld ten opzichte van de vorige meting. De index steeg 6 punten. Toch blijven de meeste ondernemers van mening dat de opbrengstprijs negatief heeft bijgedragen aan de bedrijfssituatie de afgelopen twaalf maanden. Door deze beter opbrengstprijs was men ook positiever over de winst. Maar omdat de productie wat terugviel en de kosten wat toenamen, is de index over de winst toch nog negatief.

Het vertrouwen dat ondernemers hebben in hun bedrijfssituatie op de middellange termijn (toekomstverwachting over twee à drie jaar) is in het derde kwartaal van 2018 met een klein punt gezakt naar 10 punten. Hoewel deze nog positief is, daalt deze index al sinds het tweede kwartaal van 2016 gestaag.

Sombere verwachting komende twaalf maanden
Over de komende twaalf maanden zijn glastuinbouwondernemers een stuk minder positief. Sinds begin van dit jaar is de index onder het nulpunt gedaald. De index zakte bij de meting in het derde kwartaal met 1,5 punt naar -2,5 punt. Er zijn dus net iets meer ondernemers negatief dan positief over de komende twaalf maanden. Ondernemers verwachten een relatief sterke stijging van de kosten. De index daalde met 10 punten. Ook verwacht men dat de opbrengstprijzen de komende twaalf maanden zullen afnemen. Over de productie en omzet is men positief gestemd. Voor beide factoren verwacht men dat die de komende twaalf maanden zullen gaan toenemen. De winstverwachting is juist naar beneden bijgesteld.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties