Glastuinders hebben meer vertrouwen in eigen bedrijf

Glastuinders hebben in het derde kwartaal van 2017 meer vertrouwen gekregen in hun onderneming, vergeleken met het tweede kwartaal. Ook de stemming over de huidige situatie op het bedrijf valt hoger uit. Dat blijkt uit de jongste versie van de Agro Vertrouwensindex die vandaag is verschenen. De verwachting voor de komende twee à drie jaar zijn in de tuinbouwsectoren stabiel gebleven.

In de opengrondstuinbouw is het vertrouwen in de eigen onderneming het afgelopen kwartaal juist gedaald. Ook de stemming was minder goed bij opengrondstuinders, de index daalde met 6 punten. Hoewel geen enkel bedrijf in de opengrondstuinbouw aangeeft zeer krap bij kas te zitten, is de groep die amper genoeg liquiditeiten heeft in deze sector het hoogste van alle land- en tuinbouw sectoren. Meer dan één derde van deze bedrijven geeft aan krap bij kas te zitten.

De Agro Vertrouwensindex is over het geheel in 2017 min of meer stabiel en blijft daarmee op een relatief hoog niveau. De index is over de eerste negen maanden van 2017 slechts met 1 punt afgenomen. Het derde kwartaal van 2017 kent een minieme daling van -0,8 punten ten opzichte van het tweede kwartaal. Ondanks deze lichte daling van het agrovertrouwen in de land- en tuinbouw blijven relatief veel ondernemers geloven in hun eigen onderneming. De index staat momenteel op bijna 18 punten. Dit niveau werd alleen ook in 2013 gehaald.

De Agro Vertrouwensindex is ontwikkeld door LTO Nederland, Flynth, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Wageningen Economic Research. Via een enquête die viermaal per jaar wordt gehouden, wordt de stemming onder een groep agrariërs gemeten. Nederland sluit daarmee aan bij agrarische barometers in Duitsland, Frankrijk, België, het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Polen, Hongarije, Roemenië en Italië.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties