Greenports, Rijk en ’tuinbouwprovincies’ bundelen krachten in Greenport Nederland

De zes greenports, het Rijk, de drie ’tuinbouwprovincies’ Zuid-Holland, Noord-Holland en Limburg, het bedrijfsleven en kennisinstellingen bundelen de krachten onder de vlag van Greenport Nederland. Deze nieuw opgerichte organisatie moet op nationaal niveau transities bewerkstelligen op het gebied van logistiek, klimaat en energie, innovatie en onderwijs. Die moeten er vervolgens voor zorgen dat de Nederlandse tuinbouw zijn koppositie behoudt.

Foto: Shutterstock

Een jaar geleden stelden de betrokken partijen al een agenda op voor de noodzakelijke transities in de tuinbouw. De oprichting van Greenport Nederland is daar het vervolg op. „Met deze krachtige Greenport Nederland kunnen de provincies samen met het Rijk en de tuinbouwpartijen een breed tuinbouwakkoord sluiten om versneld toe te werken naar een duurzame en toekomstbestendige keten”, aldus de Zuid-Hollandse gedeputeerde Adri Bom-Lemstra.

Greenport Nederland gaat de regie voeren op de inbreng voor de Energietafels, Ruimte en Transport, het meerjarenprogramma Infrastructuur en het het topsectorenbeleid. Als tijdelijk voorzitter van Greenport Nederland is de Noord-Hollandse gedeputeerde Jaap Bond aangewezen. „Om als tuinbouwland mondiaal koploper te blijven, is samenwerking vanuit een centraal punt noodzakelijk. Greenport Nederland wil dat bereiken door progressie te boeken op het gebied van klimaatneutrale tuinbouw, modernisering productielandschap, slimme agrologistiek, innovatie en arbeidsmarkt”, aldus Bond.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties