Zuid-Holland start met wegwerken arbeidstekorten

Bedrijfsleven, onderwijs en overheid hebben twee akkoorden ondertekend om de arbeidsmarkt in Zuid-Holland te verbeteren. Het Human Capital Akkoord Zuid-Holland en het deelakkoord ‘Van Werk naar Werk’ moeten een impuls geven aan de economie in dit deel van Nederland.

Zuid-Holland kampt met de grootste arbeidstekorten van Nederland. Met het Human Capital Akkoord wil de provincie nationaal en internationaal concurrerend worden dankzij een arbeidsmarkt die het talent van werkenden optimaal benut. De 66 partijen die hun handtekening zetten, committeren zich aan harde doelstellingen omtrent (om)scholing van personeel, het aan het werk helpen van niet-werkenden en het aantrekken van internationaal talent. Het deelakkoord ‘Van Werk naar Werk’ bevat afspraken over een betere afstemming tussen vraag aanbod op de arbeidsmarkt voor het gehele tuinbouwcluster en alle opleidingsniveaus.

Een miljoen voor eerste jaar van Akkoord

Het Human Capital Akkoord is een initiatief van de Economic Board Zuid-Holland. De provincie Zuid-Holland heeft voor de uitvoering van de Human Capital Agenda in het eerste jaar € 1 mln. beschikbaar gesteld. De agenda loopt in ieder geval tot 2024 en de regio heeft zich voor die horizon een aantal concrete doelen gesteld. Zo gaat de regio 40.000 werknemers in staat stellen zich te ontwikkelen, 55.000 werknemers de overstap laten maken naar een andere sector en 20.000 deeltijdwerkers die meer willen werken, aan werk helpen.

Ontwikkelperspectief bieden via deelakkoord

Het deelakkoord ‘Van Werk naar Werk’ bevat de volgende afspraken:

3.750 werkenden een ontwikkelperspectief bieden

500 werkgevers ondersteunen hun arbeid beter te gebruiken

2.000 flexwerkers een ontwikkelperspectief bieden

500 werkzoekenden aan het werk helpen

De plan van aanpak bevat onder andere het ontwikkelen van werving- en scholingsfaciliteiten, het contracteren en opleiden van medewerkers, het ontwikkelen van ondernemerschap bij huidige en de volgende generatie. Onlangs werd Gerard van Oosten aangesteld als kwartiermaker voor de Human Capital Agenda van de Greenport.

Ondertekening tijdens jaarevent

Maandag 24 juni, tijdens het jaarevent van InnovationQuarter, de regionale ontwikkelingsmaatschappij van Zuid-Holland, zijn de akkoorden ondertekend door de 66 patijen uit het bedrijfsleven, onderwijs en onderwijs. Programmamanager Jolanda Heistek (foto) van de Greenport ondertekende het deelakkoord ‘Van Werk naar Werk’ namens de partners van Greenport West-Holland.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties