Vakblad voor de Bloemisterij Het vak Groen Label Kas-eisen voor komend jaar

Groen Label Kas-eisen voor komend jaar

0

Het certificatieschema voor de Groen Label Kas is per 1 januari gewijzigd. Het nieuwe certificatieschema is geldig tot 1 januari 2019. In het nieuwe certificatieschema voor zowel niveau A als B is onder meer de transitie doorgevoerd van reductie van primair brandstofverbruik naar reductie van broeikasgasemissies. Dit is een gevolg van een gewijzigd overheidskader.

Het gaat om de volgende wijzigingen:

• De CO2 rekenmodule vervangt het energie-certificaat en berekent de CO2-emissie, energie-intensiteit en aandeel duurzame energie.
• Voor niveau A geldt: de maximale CO2-emissie ten behoeve van warmte en elektriciteit is 45 kilo CO2 per m2. Dit is vergelijkbaar met het verbruik van circa 25 m3 aardgas per m2.
• Alle ingekochte elektriciteit dient groen te zijn en afkomstig van duurzame bronnen. De aankoop van groene stroom moet geborgd zijn door Garanties van Oorsprong.
• Voor niveau B geldt: de maximale CO2-emissie ten behoeve van warmte is 45 kilo CO2 per m2. Dit is vergelijkbaar met het verbruik van circa 25 m3 aardgas per m2.
• De grens voor energie-extensief versus intensief is verlaagd. Een bedrijf is energie-intensief vanaf 12 m3 aardgas equivalenten per m3 en meer dan 20 kilo CO2-emissie per m2. Onder deze grens is een bedrijf extensief. Bij GLK A betreft dit zowel de warmte- als de elektriciteitsproductie van een bedrijf, bij GLK B betreft dit alleen de warmteproductie.

Reageer op dit artikel

avatar