Heffing op gewasbeschermingsmiddelen inzetten als stok achter de deur

Om te bereiken dat in 2030 gewerkt wordt met weerbare teeltsystemen wordt een heffing op gewasbeschermingsmiddelen zonder terugsluis ontraden. Een heffing met terugsluis kan fungeren als stok achter de deur. Dat is een van de conclusies uit onderzoek gedaan naar economische prikkels die bijdragen aan de transitie naar weerbare teeltsystemen. Dit doel moet bereikt zijn in 2030 en is geformuleerd in het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030.

Er zijn drie typen economische prikkels die zijn toe te passen worden op de transitie naar weerbare teeltsystemen: subsidie, fiscale stimulering, en heffing. De verschillende economische prikkels hebben elk hun eigen voordelen en nadelen. De prikkels kunnen worden toegepast op verschillende momenten in de transitie.

Sommige prikkels zijn beter geschikt om onderzoek en innovatie te stimuleren, terwijl andere prikkels het beste van pas komen om de ‘achterlopers’ in de transitie een duwtje in de rug te geven. Het is daarom belangrijk om de economische prikkels als pakket te beschouwen, waarbij verschillende prikkels met verschillende doelen en op verschillende momenten in de tijd ingezet kunnen worden.

Heffing op gewasbeschermingsmiddelen

Een heffing op gewasbeschermingsmidddelen zonder terugsluis wordt ontraden. De landbouwsector staat voor een transitie-uitdaging. Daarnaast moet de sector (inter)nationaal concurreren. Een heffing leidt tot een verhoging van kosten en aantasting van de concurrentiepositie, terwijl de sector juist economisch weerbaar moet zijn om de transitie door te kunnen maken.

Een heffing met terugsluis kan wel fungeren als stok achter de deur. Daarmee kan het al waarde hebben zonder dat het instrument daadwerkelijk wordt ingezet. Mocht onverhoopt het Uitvoeringsprogramma stagneren en de transitie onvoldoende op gang komen dan kan het instrument van een heffing met een terugsluis alsnog worden ingezet.

Lees al de overige conclusies en aanbevelingen in het rapport ‘Economische prikkels weerbare teeltsystemen. Een inventarisatie van economische prikkels die bijdragen aan de transitie naar weerbare teeltsystemen.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties