Voor augustus neonicsverbod buitenteelten van kracht

Op 27 april stemden de lidstaten van de Europese Unie in met het voorstel van de Europese Commissie om voor drie neonicotinoïden – clothianidin, imidacloprid en thiamethoxam – het buitengebruik te verbieden. Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) als toelatingsautoriteit heeft na de inwerkingtreding 3 maanden de tijd om toelatingen op basis van de 3 stoffen aan te passen aan het EU-besluit. Het Ctgb zal de maatregel binnen de genoemde termijn doorvoeren.

Gewasbeschermingsmiddelen op basis van clothianidin, imidacloprid en thiamethoxam mogen voortaan alleen nog worden gebruikt in gesloten, permanente kassen. Voor het gebruik in kassen golden al strenge eisen. Risico’s voor bijen en andere bestuivers vormden de aanleiding voor dit besluit.

Het besluit treedt in werking 20 dagen na publicatie in het officieel orgaan van de Europese Unie. Vanaf de inwerkingtreding van het besluit mogen de reeds aangekochte middelen nog 6 maanden worden gebruikt. Voor met deze middelen behandeld zaaizaad geldt dezelfde termijn, tenzij het zaad is bedoeld voor planten die hun hele levenscyclus in de kas staan.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties