Vakblad voor de Bloemisterij Het vak Hoe glastuinbouwgebied Luttelgeest voorzien blijft van goed gietwater

Hoe glastuinbouwgebied Luttelgeest voorzien blijft van goed gietwater

0

In het glastuinbouwgebied Luttelgeest gaat gewerkt worden aan het optimaliseren van het ontrekken van grondwater als gietwater of regenwater opgevangen in naburige bedrijventerreinen gaat dienen als aanvullend gietwater naast regenwater dat glastuinders zelf al opvangen in bassins. Een duurzamere oplossing moet in 2018 gerealiseerd zijn.

Deze twee opties moeten er voor zorgen dat glastuinders in Luttelgeest voorzien blijven van goed gietwater waarbij ze ook voldoen aan de wettelijke eisen. In de huidige situatie gebruiken tuinders regenwater dat iedere ondernemer vanaf zijn eigen kas opvangt, in combinatie met grondwater voor de gietwatervoorziening. Regenwater is heel zuiver en daarmee zeer geschikt als gietwaterbron. Er is niet genoeg regenwater beschikbaar. Daarom wordt het gemengd met grondwater. Het Flevolandse grondwater is zouter dan het regenwater. Daarom moet grondwater ontzout worden. Het nadeel van dit proces is dat er als restproduct zout water overblijft. Dit zogenaamde ‘brijn’ wordt momenteel teruggepompt in de bodem. En dat mag in de nabije toekomst niet meer.

Wellicht wel als het brijn op diepere lagen wordt teruggebracht. Dit is een van de ideeën die leven bij de ondertekenaars van het convenant ‘Gietwater Luttelgeest’: provincie Flevoland, gemeente Noordoostpolder, Waterschap Zuiderzeeland, ondernemers uit het kassengebied Luttelgeest en LTO Glaskracht Nederland. Op 15 maart was de ondertekening.

Opgetogen

Gedeputeerde Jaap Lodders is opgetogen over het convenant: „Voldoende en hoogwaardig gietwater is van groot belang voor tuinders, maar ook voor de volledige en duurzame ontwikkeling van het glastuinbouwgebied.” Om in de toekomst ook goed en zuiver grondwater te houden, is een andere oplossing nodig. “Het convenant staat daarmee aan de basis van een duurzaam gebruik en kwaliteit van de ondergrond en geeft de glastuinbouwsector een goede mogelijkheid zich door te ontwikkelen. Glastuinbouw is immers een belangrijke pijler van de agrosector in de Noordoostpolder,” aldus Lodders. Wethouder Andries Poppe: „Dit convenant is een eerste aanzet voor een toekomstbestendige gietwatervoorziening voor de tuinders rond Luttelgeest. Wanneer dit goed uitpakt, dan kunnen wij ons in Noordoostpolder op positieve en duurzame wijze onderscheiden van andere tuinbouwgebieden.”

Peter van Leth
Peter van Leth is vakredacteur politiek en economie bij het Vakblad voor de Bloemisterij. Verdere aandachtsgebieden zijn personeelsbeleid, gewasbescherming, veredeling, groene, perk- en kuipplanten.