Inzicht middelengebruik moet transparanter

Er moet meer duidelijkheid komen over de hoeveelheid bestrijdingsmiddelen die jaarlijks in Nederland wordt gebruikt. De Raad van State heeft een uitspraak van de rechtbank Amsterdam over dit punt in stand gelaten. Het betekent dat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) opnieuw een besluit moet nemen over de vraag van Greenpeace om gedetailleerdere verkoopgegevens van gewasbeschermingsmiddelen openbaar te maken.

Jaarlijks maakt de overheid bekend hoeveel bestrijdingsmiddelen er in Nederland verkocht worden. Maar daarbij worden alle onkruidmiddelen, insecticiden en schimmelmiddelen bij elkaar opgeteld. Daarnaast publiceert het CBS elke 4 jaar statistieken die gebaseerd zijn op een enquête onder boeren. Greenpeace meent dat deze cijfers een onderschatting van de werkelijkheid zijn. In deze statistieken worden alleen de toepassing van middelen in gewassen meegenomen en niet wat er aan behandeling na of voorgaand aan de teelt wordt uitgevoerd. Ook het gebruik van middelen in grasland blijft buiten beschouwing.

Greenpeace vroeg het ministerie van LNV via een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur om de gedetailleerdere verkoopcijfers van gewasbeschermingsmiddelen in Nederland. In 2017 deed de Rechtbank Amsterdam uitspraak in deze zaak en stelde Greenpeace in het gelijk. Het ministerie en de brancheorganisatie voor de gewasbeschermingsmiddelenindustrie gingen tegen deze uitspraak in beroep bij de Raad van State. Zij stelden dat de openbaarmaking van de informatie een inbreuk zou zijn op de bescherming van het intellectueel eigendom en de marktpositie van bedrijven. De Raad van State ziet dat anders.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties