Jonge Landbouwersregeling in december opnieuw open

De openstelling van de Jonge Landbouwersregeling (JOLA) vindt in december voor de derde keer plaats. De uitkomsten van de enquêtes van NAJK onder jonge boeren en tuinders zijn gebruikt om de regeling aan te passen. Eind oktober worden de publicaties, en daarmee duidelijkheid over de investeringsmogelijkheden, in alle provincies verwacht.

De voorwaarden en invulling van de JOLA wordt door een landelijke werkgroep voorbereid. De provincies beslissen vervolgens afzonderlijk van elkaar in welke mate ze de regeling openstellen. Provincies zouden hierbij nog onderdelen van de voorgestelde investeringslijst uit kunnen sluiten van openstelling. De meest duurzame technieken krijgen voorrang bij toekenning.

Veel kritiek

Op de openstellingen van maart 2016 en december 2016 was veel kritiek vanuit NAJK. Uit enquête bleek dat 70% van de respondenten, jonge boeren en tuinders, geen investering tussen de mogelijkheden vond waar zij behoefte aan hadden. Ook bleken investeringen op de lijst af te vallen voor aanvragers omdat deze investeringen niet aan een vereist minimaal investeringsbedrag voldeden. Deze resultaten werden door een onafhankelijk onderzoek door bureau Bartels bevestigd. Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de werkgroep JOLA NAJK nauwer bij de totstandkoming van de derde openstelling betrokken.

Dat heeft geleid dat In ieder geval het minimale bedrag per investering komt te vervallen. Hierdoor komen ook de kleinere investeringen op de lijst in aanmerking. Het minimale uit te keren subsidiebedrag blijft wel gelijk om de uitvoeringskosten binnen de perken te houden. De voorgestelde investeringslijst is ten opzichte van de eerdere openstellingen uitgebreid met een selectie van wensen uit de enquête van NAJK en aanbevelingen van lokale en provinciale AJK’s. Het is nu aan provincies om te besluiten over de exacte openstellingen per provincie.

Investeringen tuinbouwbedrijven

Ten aanzien van de investeringslijst heeft NAJK volop gelobbyd om bijvoorbeeld ook investeringen voor tuinbouwbedrijven op de lijst te krijgen. Of dit uiteindelijk gelukt is, moet worden afgewacht. De lijsten worden pas eind oktober door de provincies worden vastgesteld.

NAJK heeft de provincies opgeroepen zo spoedig mogelijk met duidelijkheid over de exacte invulling en voorwaarden te komen. NAJK verzoekt de provincies de volledige voorgestelde lijst op te nemen om een brede doelgroep jonge boeren en tuinders te bereiken.

 

Lees aanstaande vrijdag, 29 september, een interview met NAJK-voorzitter André Arfman in het Vakblad voor de Bloemisterij

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties