Kabinet bekijkt en pakt stikstofprobleem per regio aan

Het kabinet kiest samen met de provincies voor een gebiedsgerichte aanpak van de huidige stikstofproblematiek. Per gebied worden effectieve (bron)maatregelen in kaart gebracht en vervolgens uitgevoerd. Het kabinet is hiervoor bereid extra financiële middelen te reserveren. VNO-NCW had liever een overgangsperiode gezien.

Het kabinet zal groen licht geven voor projecten waarvan de aanleg stikstof kost, maar op termijn een forse besparing oplevert. Dat pakt voor twee stilliggende aardwarmteprojecten in de glastuinbouw positief uit, voor twee andere vooralsnog niet.

Meer maatregelen

De gebiedsaanpak is een van de maatregelen die het kabinet neemt maatregelen om de uitstoot en neerslag van stikstof te verminderen, de natuur te herstellen en de vergunningverlening verder op gang te brengen. Verder krijgen overheden meer mogelijkheden om toestemming te verlenen voor projecten. Het kabinet verkent daarnaast of voor het einde van dit jaar een drempelwaarde kan worden ingevoerd. Ook salderen is binnenkort weer mogelijk.

„In Nederland combineren we veel. We wonen, werken, leren, reizen en recreëren in een klein, welvarend land. Dat willen we behouden en doorgeven aan volgende generaties. We kampen met een stikstofprobleem dat onze luchtkwaliteit, onze natuur en ook onze vooruitgang en nieuwe projecten bedreigt. Dat brengt onzekerheid met zich mee bij inwoners, boeren en ondernemers. Makkelijke en snelle oplossingen zijn er niet, maar duidelijk is dat de uitstoot van stikstof omlaag moet. Het kabinet heeft en pakt de verantwoordelijkheid om hiervoor de juiste maatregelen te nemen”, aldus coördinerend minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in een brief van het kabinet aan de Tweede Kamer, in reactie op het eerste adviesrapport van het Adviescollege Stikstofproblematiek.

Zorgen blijven

LTO Nederland heeft gemengde gevoelens bij de kabinetsreactie op het adviescollege Remkes. Het is positief dat het kabinet ervoor kiest enkele voorzichtige stappen te zetten op weg naar een oplossing die voor boeren en tuinders werkbaar is. Toch blijven er grote zorgen en onzekerheid.

De belangenorganiatie blijft benadrukken dat betrokkenheid van de primaire sector in zowel de gebiedscommissies als bij de uitwerkingen van het rijksbeleid cruciaal is. Oog voor de sector en politieke moed is noodzakelijk om niet alleen de land- en tuinbouw, maar ook de rest van Nederland van het stikstofslot te verlossen.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties