Kabinet trekt meer geld uit voor vaste lasten ondernemers

  Ondernemers krijgen in het eerste en tweede kwartaal van 2021 een hogere maximale tegemoetkoming voor de vaste lasten (TVL). Dit houdt verband met een recente verruiming van de Europese Tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige COVID-19-uitbraak.

  Minister Van ’t Wout en staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) informeren de Eerste en Tweede Kamer vandaag over de extra steun aan ondernemers.

  Het kabinet trekt voor deze verruiming 375 miljoen euro uit. De maximumvergoeding van de Tegemoetkoming Vaste Lasten voor de eerste twee kwartalen van dit jaar is verder verruimd naar €550.000 voor het mkb en €600.000 voor het niet-mkb (grote bedrijven). Ondernemers krijgen 85% van hun vaste lasten vergoed als zij meer dan 30% omzetverlies lijden. Hier komt in het eerste kwartaal de voorraadsubsidie voor de gesloten detailhandel bovenop.

  Aparte regelingen land- en tuinbouw

  Voor land- en tuinbouwbedrijven bedraagt de maximale tegemoetkoming van de vaste lasten €225.000 en voor visserijbedrijven €270.000. Voor deze sectoren gelden strengere Europese regels. Zoals in januari reeds is aangekondigd, ontwikkelt het ministerie van LNV een regeling om deze sectoren dezelfde maximale ondersteuning te geven als de overige sectoren. Daarnaast werkt het kabinet werkt aan een aparte regeling voor grote land- en tuinbouwbedrijven waarbij dezelfde plafonds gelden als voor de reguliere TVL. Streven blijft om deze regeling in april of mei van dit jaar te openen, eveneens met terugwerkende kracht voor het eerste kwartaal.

  De link naar de Kamerbrief over regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties