Vakblad voor de Bloemisterij Energie Ketel met elektrische verwarmingselement nog niet rendabel

Ketel met elektrische verwarmingselement nog niet rendabel

0

Het te grote prijsverschil voor gas en elektriciteit maakt het ombouwen van bestaande gasketels naar een hybride ketel met een ingebouwde elektrische verwarmingselement nog niet rendabel. Het blijft echter een mogelijke optie om het gebruik van aardgas in de glastuinbouw te verminderen en daarmee de CO2-en ook NOx uitstoot te beperken.

Deze ketels kunnen flexibel opereren en reageren wanneer bijvoorbeeld de elektriciteitsprijzen laag zijn, als er een overschot is aan duurzame elektriciteit. En retrofitten van bestaande gasketels is mogelijk goedkoper dat het plaatsen van een nieuwe elektrische boiler.

Een niet-positieve businesscase in de glastuinbouw komt mede door het lage aantal draaiuren dat kan worden behaald in de gasketel en doordat de capaciteitstarieven hoog zijn. Een hoog aantal draaiuren, lagere nettarieven, verandering van de energieprijzen en/of stimuleringsmaatregelen zijn nodig om de optie economisch haalbaar te maken.

Technisch haalbaar

Een consortium, met onder andere TNO, Glastuinbouw Nederland, Eneco, Branche vereniging voor Oliën en vetten (MVO), Ketelbouwer Cal Trading en elektrowarmte ontwikkelaar Huikeshoven, heeft met financiering vanuit de Topsector Energie onderzoek gedaan naar de technische en economische haalbaarheid van deze oplossing.

In het project zijn verschillende ketels onderzocht, waaruit bleek dat alleen ketels groter dan 5 MW in potentie genoeg ruimte hebben om een elektrisch element in te retrofitten. Naast ketels voor de voedingsmiddelenindustrie en warmtenetten is ook een case in de glastuinbouw onderzocht. Het blijkt dat het technisch goed mogelijk is om in een bestaande gasketel van 7 MW in totaal 900 kW aan elektrische verwarmingselementen te plaatsen. De investeringen worden daarbij geschat op € 210.000, deze kosten zijn vergelijkbaar met het plaatsen van een separate elektrische weerstandsboiler.

Peter van Leth
Peter van Leth is vakredacteur politiek en economie bij het Vakblad voor de Bloemisterij. Verdere aandachtsgebieden zijn personeelsbeleid, gewasbescherming, veredeling, groene, perk- en kuipplanten.

Reageer op dit artikel

avatar