Kweker investeert weinig, lost af en spaart

Hoewel het dit jaar beter gaat met de marktprijzen van bloemen en planten, is de drang tot investeren nog niet bij de kwekers teruggekeerd. In 2016 is het kredietvolume van Rabobank in de bloemen- en plantenteelt voor het derde opeenvolgende jaar flink gedaald. De gemiddelde kweker investeert amper, lost af, is gaan sparen of stopt. Dit valt op te maken uit de kredietcijfers die Rabobank vrijdag bekend heeft gemaakt.

Agrarische ondernemers in bloemen en planten hadden vorig jaar voor in totaal 2,2 miljard euro aan krediet uitstaan bij Rabobank. Dat is 433 miljoen euro minder dan in 2015, een daling van ruim 16%. Ten opzichte van het jaar 2014 is het kredietvolume zelfs met 918 miljoen euro naar beneden gegaan, een terugval van ruim 29%. Het spaarvolume in de sector zit daarentegen al enkele jaren flink in de lift. De kwekers hebben vorig jaar in totaal 50 miljoen euro meer op de bankrekening gezet om te komen tot een totaalbedrag van 976 miljoen euro, een plus van 5,4%,

Arne Bac, sectorspecialist tuinbouw van Rabobank, geeft aan dat de daling een weerspiegeling is van de magere jaren tot en met 2014. De jaren 2015 en 2016 hebben voor beter rendement gezorgd. Hierdoor zijn veel ondernemers vooral bezig geweest de financiële bedrijfshuishouding te optimaliseren om het dal te kunnen overleven. ,,Bedrijven hebben geld afgelost, hun liquiditeit verbeterd en op deze wijze ook hun financiële buffers in de vorm van een hogere solvabiliteit versterkt.”

Nu de prijzen weer zijn aangetrokken en het al enige tijd beter gaat in de sector, merkt Bac nog geen duidelijke stijging in de financieringsaanvragen. Zeker voor het uitbreiden van hun bedrijf, staan telers niet te trappelen. Bedrijven die expanderen, zoals Porta Nova en Diamond Flowers, zijn eerder uitzondering dan regel. ,,De oude gedachte is: als de markt aantrekt, ga ik uitbreiden en groeien. Deze expansiedrang is nu een stuk lager”, merkt Bac.

Hoewel het lenen van geld in deze periode zeer goedkoop is, wijst de sectormanager wel op de hogere drempels voor het bemachtigen van een kredietfaciliteit bij Rabobank. Zo moet er een startkapitaal zijn, moet het bedrijf eigen vermogen in de investering steken en worden er eisen gesteld aan de financiële stabiliteit van de onderneming. Ook ziet Bac dat een enkele teler de aantrekkende markt juist aangrijpt om er mee te stoppen, in de verwachting dat hij zijn bedrijf voor een redelijke prijs van de hand kan doen.

Bac zegt te hopen dat in de sector een omslag kan komen die een betere aansluiting van de teelt op de markt realiseert. Een onderdeel daarvan ziet hij in de vorming van telerscollectieven, waarin wordt samengewerkt voor een beter antwoord op de huidige vraaggestuurde markt. Waar bijvoorbeeld in de vruchtgroesntensector veel telersverenigingen zijn gevormd, wil de deze ontwikkeling in de sierteelt nog niet echt op gang komen. ,,Het zou mooi zijn als hier een boost aan kan worden gegeven.”