LTO Glaskracht start project ‘Glastuinbouw Fossielvrij’

LTO Glaskracht Nederland maakt zich hard voor een glastuinbouwsector die al in 2040 fossielvrij is. „De glastuinbouw is en blijft koploper in verduurzaming, maar het transitieproces kan alleen met ondersteuning van de overheid”, stelt LTO Glaskracht voorzitter Sjaak van der Tak.

De ambitie voor een fossielvrije glastuinbouw in 2040 en een halvering van de CO2-emissie per 2030 is in lijn met de visie Verantwoorde Glastuinbouw van LTO Glaskracht en de doelstellingen waar het ministerie van LNV en LTO Glaskracht samen aan werken in het programma Kas als Energiebron. Nadere afspraken over de realisatie van de ambitie worden gemaakt in het Klimaatakkoord.

De sector heeft echter nog een lange weg te gaan als het gaat om het bereiken van een fossielvrije glastuinbouw. Absolute voorwaarde van de sector voor het realiseren van de ambities is de beschikbaarheid van voldoende externe CO2 ter vervanging van CO2 uit aardgas. Nu wordt nog gebruik gemaakt van de rookgassen die vrijkomen bij de verbranding van aardgas. Mogelijkheden zijn de levering vanuit afvalbedrijven, de procesindustrie en bioraffinage, maar er moeten nog grote stappen worden gezet om dit beschikbaar te krijgen voor de glastuinbouw.

Belangrijke rol voor WKK

In de tijd tot aan 2040 ziet Van der Tak nog een belangrijke rol voor de WKK bij de belichtende teeltbedrijven. “Er is niet op elk moment in het jaar voldoende groene stroom beschikbaar. Als aanvulling op groene stroom blijft de WKK vooralsnog een belangrijk instrument om flexibel in te spelen op de vraag en aanbod van elektra, maar ook van warmte. Zelfs bij volledig fossielvrij kan de WKK een rol blijven spelen met behulp van groen gas of misschien wel waterstof als flexibele, duurzame aanvulling op de netlevering.”

Kennisuitwisseling

Om als sector te werken aan een fossielvrije glastuinbouw organiseert LTO Glaskracht namens Kas als Energiebron diverse bijeenkomsten waarbij met ondernemers wordt gesproken over de mogelijkheden in hun gebied of voor hun teelt. Tevens ondersteunen procesmanagers van LTO Glaskracht initiatieven van ondernemers die willen samenwerken in een energiecluster. Blijf op de hoogte via nieuws en filmpjes via www.glastuinbouwfossielvrij.nl.

Lees consequenties voor en verwachting van telers volgende week vrijdag in de Bloemisterij. In een interview geeft Aat Dijkshoorn tekst en uitleg

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties