LTO Nederland rondt bestuurlijke vernieuwing af

LTO Nederland heeft de modernisering van zijn bestuurlijke inrichting afgerond. Het afgelopen half jaar zijn de voorzitters gekozen van vernieuwde vakgroepen. ’LTO nieuwe stijl’, zoals de belangenbehartiger de vernieuwing noemt, moet ertoe leiden dat de organisatie sterker dan voorheen met één geluid naar buiten treedt.

Voor de vakgroepvoorzitters zijn nieuwe functieprofielen opgesteld. Op veel plekken zijn daardoor nieuwe gezichten verschenen, op sommige plaatsen zijn de ’oude’ voorzitters blijven zitten omdat zij, na opnieuw gesolliciteerd te hebben, de meest geschikte kandidaat bleken te zijn voor de nieuwe functie. Met de benoeming van potplantenteler Cees Ruhé als portefeuillehouder Onderwijs en Innovatie en Trienke Elshof als portefeuillehouder Ondernemen in een Gezonde Omgeving werd de modernisering van de bestuurlijke inrichting van LTO vorige week afgerond. Alleen voor de vakgroep Paddenstoelenteelt wordt nog een voorzitter gezocht.

Foto: Shutterstock

LTO kent plantaardige en dierlijke vakgroepen, waarbij een aantal vakgroepen juridisch gezien niet gelieerd is aan de federatie, maar in de praktijk wel als LTO-vakgroep functioneert. Dat is bijvoorbeeld het geval met LTO Glaskracht Nederland, de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO), de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloemenbollencultuur (KAVB) en de POV (Producenten Organisatie Varkenshouderij). Voor agrariërs met een zorgboerderij of zorgkwekerij en agrariërs die zich hebben gespecialiseerd in streekproducten of recreatie, bestaat het Platform Multifunctionele Landbouw.

Vakgroepvoorzitters
• Akkerbouw: Jaap van Wenum
• Vollegrondsgroente: Niels Zuurbier
• Bomen- en Vaste Plantenteelt: Henk Raaijmakers
• Paddenstoelenteelt: Ko Hooijmans (waarnemend voorzitter)
• Melkveehouderij: Wil Meulenbroeks
• Pluimveehouderij: Eric Hubers
• Schapenhouderij: Saskia Duives-Cahuzak
• Geitenhouderij: Jos Tolboom
• Paardenhouderij: Ralph van Venrooij
• Vleesveehouderij: Wouter Hartendorf
• Konijnenhouderij: Arie Kool
• Kalverhouderij: Wim Thus

Portefeuillehouders
• Klimaat en Duurzame energie: Kees van Zelderen (biologisch melkveehouder)
• Bodem- en Waterkwaliteit: Claude van Dongen (melkveehouder)
• Gezonde Planten: Joris Baecke (akkerbouwer)
• Goed Werkgeverschap & Economisch beleid: Wim van den Boomen
• Veiligheid en Pacht: Alfred Jansen (kalverhouder en akkerbouwer)
• Natuur- en Landschapsontwikkeling: Ingrid van Huizen
• Ondernemen in een Gezonde Omgeving: Trienke Elshof uit Oldetrijne (melkveehouder)
• Onderwijs en Innovatie: Cees Ruhé (potplantenteler)
• Platform Multifunctionele Landbouw: Arjan Monteny (zorgboer en akkerbouwer)

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties