LTO Nederland wil voor 1 november duidelijkheid ministerie

LTO Nederland is per 1 november geen gesprekspartner meer van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) als op de inspanningen van de diverse sectoren binnen de land- en tuinbouw en de voorstellen die de land- en tuinbouwsector eerder bij het ministerie heeft neergelegd, niet zeer serieus neemt. LTO Nederland wenst met de stap meer helderheid en zekerheid aan de sector.

Het niet onderkennen van de opgestelde landbouwbrede plannen van LTO Nederland, de sectorplannen en de door de verschillende sectoren zelf reeds genomen stappen om de emissie van onder andere stikstof terug te dringen, leidt niet alleen in de varkenshouderij tot onbegrip en woede.

Grote zorgen

Er zijn grote zorgen en er heerst veel onzekerheid over wat de voorgestelde maatregelen nu en in de toekomst concreet voor boeren en tuinders gaan betekenen. Het draagvlak om in gezamenlijkheid te werken aan stikstofreductie en verduurzaming neemt door de halsstarrige en weinig coöperatieve houding van het ministerie snel af. De inspanningen die alle sectoren al hebben gedaan mogen niet voor niets zijn geweest. De agrarische sector moet kunnen rekenen op een betrouwbare overheid die niet steeds nieuwe – soms tegenstrijdige – wetgeving opstapelt die een lange termijnkoers onmogelijk maakt.

Reactie Schouten

Voor LTO Nederland en andere agrarische belangenorganisaties staat de deur van landbouwminister Carola Schouten altijd open. Dit zei ze in een debat over de landbouwbegroting op 10 oktober. Ze vindt dat juist in de huidige situatie van ongelooflijk belang het gesprek te blijven voeren. Tevens benadrukt de bewindsvrouw dat ze tot dusver altijd constructief heeft samengewerkt met land- en tuinbouworganisaties.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties