LTO Noord Glaskracht ontevreden over plan glastuinbouw Rijsenhout

LTO Noord Glaskracht is ontevreden over de Ruimtelijke Economische Visie Rijsenhout die momenteel in concept ter inzage ligt. De belangenbehartiger vindt dat de gemeente Haarlemmermeer duidelijker moet aangeven wat er daadwerkelijk met gebieden gaat gebeuren, in hoeverre dat haalbaar is en wat de gevolgen zijn voor de ontwikkelingsmogelijkheden van de aanwezige glastuinbouwbedrijven.

De visie onderscheidt verschillende glastuinbouwclusters, waarbij de clusters 1 en 2 niet langer kansrijk worden geacht voor herstructurering van glastuinbouw tot moderne bedrijven. Deze zogeheten maatwerkopgavegebieden kunnen volgens de gemeente beter gebruikt worden voor het ontwikkelen van een proeftuin waarin geëxperimenteerd kan worden met duurzame en innovatieve concepten, zoals: algenteelt, biologische landbouw, moestuinen, stadslandbouw, boomkwekerijen en projecten met duurzame energieopwekking.

Voor de clusters 3, 6 en 7 – bestempeld als ’transformatiegebied’ en ’verspreid liggend glas’ –  liggen de kansen volgens de gemeente vooral in het ontwikkelen van recreatie.

LTO Noord Glaskracht had liever gezien dat de gemeente eerst had onderzocht in hoeverre een ’maatwerkopgavegebied’ daadwerkelijk veranderd kan worden vóór het te bestempelen als ’transformatiegebied’. Voor glastuinders is dan duidelijk wat de concrete ontwikkelmogelijkheden zijn van een cluster. Daarnaast dringt de organisatie erop aan te zorgen dat de bedrijfsvoering van de aanwezige glastuinbouwbedrijven in de te transformeren clusters niet wordt belemmerd.

De concept Ruimtelijke Economische Visie Rijsenhout ligt tot en met 15 oktober ter inzage.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties