LTO: ‘Politiek, neem geen overhaaste stikstofmaatregelen’

Vanavond vindt het stikstofdebat in de Tweede Kamer plaats. LTO Nederland roept zowel de regering als alle politieke partijen op niet in paniek de verstrekkende uitspraak van de Raad van State te beantwoorden met rigide maatregelen. „De agrarische sector heeft de afgelopen jaren zwaar geïnvesteerd in innovaties om de milieudruk te verminderen”, aldus de belangenorganisatie. „De boeren en tuinders verdienen geen overhaast stikstofbeleid dat desastreuze en verstrekkende gevolgen voor de sector heeft. Niemand is er bij gebaat dat het aanzicht van het platteland voorgoed verandert.” Glastuinbouw Nederland ondersteunt deze oproep.

Volgens Marc Calon, voorzitter van LTO Nederland, is de politiek met het aangekondigde stikstofbeleid te snel in de overdrive geschoten. „De politieke verdeeldheid heeft tot een compromis geleid dat ernstig rammelt. De agrarische sector verdient beter. Onze boeren en tuinders nemen op het gebied van innovatie wereldwijd een toppositie in. Ik roep de politiek dan ook nogmaals op om niet tegen, maar met ons te werken. Laten we ons bezinnen en geen onomkeerbare stappen nemen. Laten we het spreekwoordelijke kind niet met het badwater weggooien.”

LTO strijdt via acties, onderhandelingen en indien nodig gerechtelijke procedures voor de volgende punten:

Drempelwaarde
Onderzoek naar en snelle toezeggingen over het invoeren van de drempelwaarde voor verwaarloosbare stikstofuitstoot. Een drempelwaarde die overeenkomt met de ons omringende landen kan zeker 90% van de huidige impasse oplossen. Met zo’n drempelwaarde is ook het vraagstuk van beweiden en bemesten grotendeel opgelost.

Stikstofmetingen en -onderzoeken
Uitbreiding van het stikstof meet- en monitoringnetwerk. Volledige transparantie en verantwoorde, onderbouwde metingen zijn absoluut noodzakelijk om draagvlak te verkrijgen voor toekomstbestendige maatregelen.

Eens vergund, blijft vergund!
Vergunde rechten over het aantal te houden dieren en stalruimte mogen niet worden ingenomen. Ook al wordt de vergunde capaciteit op dit moment niet volledig benut. Aanvullende eisen van de provincies zijn niet acceptabel. LTO is bereid hiervoor juridische procedures te starten vanwege inbreuk op het eigendomsrecht.

Extern salderen
De koppeling van fosfaat- en dierrechten aan ammoniak is onacceptabel. Ook de inname van deze rechten als private partijen onderling salderen, is voor LTO onbespreekbaar.

Afroming
30% Afroming van ammoniak leidt rondom de Natura2000-gebieden niet tot emissiereductie. Dit is een negatieve prikkel om te investeren in verdere verduurzaming.

(Ont)schotting
Totdat de gebiedsaanpak rond Natura2000-gebieden is geïmplementeerd is een schot tussen de veehouderij en andere sectoren en activiteiten noodzakelijk. Bij uitvoering van gebiedsprocessen kan bij volledige instemming van betrokken partijen agrarische en niet-agrarische stikstof worden uitgewisseld.

Nationaal Landbouw Investeringsfonds
Overheid en bedrijfsleven moeten investeren in emissie-reducerende technieken en praktijken.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties